Bạn biết bạn là DLV khi

[Bạn biết bạn là DLV khi] Dư Lợn Viên, những anh hùng chiến sĩ bàn phím ngày đêm miệt mài gõ ra từng câu, từng đoạn, từng bài và từng ý kiến để định hướng dư luận. Đây mới là những chiến sĩ thời kỹ thuật số. Nhưng DLV là ai? Thế nào là DLV? Làm sao để biết được ai là DLV? Không có định nghĩa nào cụ thể cả, nhưng theo tôi thì bạn biết bạn là DLV khi:

 1. Bạn biết bạn là DLV khi bạn đổ lỗi cho những vấn nạn của đất nước lên dân đen và sự ngu dốt của họ.
 2. Bạn biết bạn là DLV khi lãnh đạo làm gì đó đúng chút xíu là bạn giật tít lên tung hô, còn khi làm cái gì sai động trời thì im re.
 3. Bạn biết bạn là DLV khi bạn dùng từ “tàu lạ” để miêu tả tàu Trung Quốc.
 4. Bạn biết bạn là DLV khi mỗi lần có sự kiện gì nghiêm trọng cần lãng tránh, bạn gõ bàn phím đánh ngược hướng dư luận.
 5. Bạn biết bạn là DLV khi người ta ý kiến thì bạn nói “cấm cãi, BLOCK, share không cần hỏi.”
 6. Bạn biết bạn là DLV khi một doanh nghiệp bất động sản cướp đất dân nghèo, bạn viết một bài ca ngợi công ty ấy đã thay đổi mạo diện của thành phố ra sao.
 7. Bạn biết bạn là DLV khi dân đen bị cướp đất thì bạn cho rằng họ đang ăn vạ.
 8. Bạn biết bạn là DLV khi CSGT làm tiền thì bạn đổ thừa vì dân chạy sai luật.
 9. Bạn biết bạn là DLV khi bạn cho rằng Việt Nam nên hiến Hoàng Sa cho Trung Quốc để giữ uy tín trong mắt cộng đồng quốc tế.
 10. Bạn biết bạn là DLV khi một người đi biểu tình bị đánh thì bạn đổ thừa “ai kêu nó đi biểu tình làm gì?”
 11. Bạn biết bạn là DLV khi công an đánh dân thì bạn gọi là thi hành công vụ và thực thi luật pháp. Còn khi dân đánh công an thì bạn gọi là chống người thi hành công vụ.
 12. Bạn biết bạn là DLV khi bạn chửi dân ngu nhưng không nói đến chính sách ngu dân.
 13. Bạn biết bạn là DLV khi bạn dùng từ TPHCM trong bài tích cực nhưng dùng Sài Gòn trong bài tiêu cực.
 14. Bạn biết bạn là DLV khi bạn tung hô Obama nhưng lại chửi Trump như chó.
 15. Bạn biết bạn là DLV khi bạn nói rằng nợ công Việt Nam không phải là vấn đề, vì “Mỹ còn nợ hơn nhiều.”
 16. Bạn biết bạn là DLV khi bạn dùng từ Việt kiều cho những ai góp tiền và công sức, nhưng lại dùng từ “Việt Tân” cho những ai lên tiếng về những bất công.
 17. Bạn biết bạn là DLV khi bạn gọi những người lên án tệ nạn xã hội là rảnh hơi.
 18. Bạn biết bạn là DLV khi bạn gọi những ai bất đồng về mặt chính trị là “phản động.”
 19. Bạn biết bạn là DLV khi ai đó muốn thay đổi đất nước, bạn nói “đã có Đ và NN lo.”
 20. Bạn biết bạn là DLV khi ai đó nói Việt Nam phải thay đổi thể chế, bạn lại nói “dân ngu thì làm sao chính quyền khôn được, bạn hãy cải thiện bản thân mình trước đi.”

Và cuối cùng, bạn biết bạn là DLV khi bạn chửi thằng Ku Búa ở trang Facebook của bạn và block những đứa bạn của nó và không bao giờ dám tranh luận. Share không cần hỏi.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa