RIP La France – Obama của Nước Pháp Thắng Cử

[RIP La France – Obama của Nước Pháp Thắng Cử] Emmanuel Macron thắng áp đảo 65%. Nước Pháp sẽ chứng kiến những điều sau:
1) Nhiều phụ nữ Pháp bị người Hồi Giáo hiếp dâm hơn.
2) Nhiều nhập cư bất hợp pháp hơn.
3) Người Hồi Giáo sẽ tăng dân số và chiếm vị thế trong cử tri và chính trị Pháp.
4) Nhiều cuộc bạo loạn của người Hồi Giáo hơn.
5) Chính trị cánh tả sẽ thống trị chính trị Pháp.
6) Khối Châu Âu sẽ mãi tồn tại và người dân sẽ bị cai trị bởi người nước ngoài.
7) Chính phủ Châu Âu sẽ có nhiều quyền lực ở Pháp hơn.
8) Phi công trẻ lái máy bay già sẽ trở thành mốt.
9) Pháp sẽ là cái nôi của khủng bố Hồi Giáo ở Châu Âu.
10) Và văn hoá Pháp sẽ dần biến mất vì tổng thống nó đã nói “Chẳng có cái gì gọi là văn hoá Pháp cả.”
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa