CMND khác số với Thẻ Căn Cước – Vấn đề ngu khó hiểu

[CMND khác số với Thẻ Căn Cước – Vấn đề ngu khó hiểu] Chính phủ có chủ trương thay Chứng Minh Nhân Dân (CMND) bằng Thẻ Căn Cước. Điều này khiến nhiều người rất vui. Vì Thẻ Căn Cước nhỏ như thẻ ngân hàng, có thể để vô bóp được. Loại nhựa rất đẹp và bền. Nhưng sau đây là cái ngu của Thẻ Căn Cước mà tôi thực sự không hiểu vì sao nó lại vậy. Đây là cái ngu và cũng là vấn đề duy nhất khi chuyển qua Thẻ Căn Cước. Không ai hiểu vì sao nó tồn tại nhưng nó tồn tại một cách phi logic.
Vấn đề là Số trên Thẻ Căn Cước khác với Số trên CMND. Hết. Sao họ lại không dùng chung số? Nghe đơn giản đúng không, nhưng vấn đề sau đây lại sinh ra vì nó: Các giấy tờ khác dựa theo số CMND cũ cần phải có giấy xác nhận của Công An hoặc CMND để được công nhận. Bạn không thể dùng Thẻ Căn Cước vì số nó khác.
Ví dụ, cái tài khoản ngân hàng hay sổ tiết kiệm đứng tên bạn và dựa theo số CMND, giờ bạn dùng Thẻ Căn Cước tới ngân hàng thì họ không chịu không nhận. Cái sổ tiết kiệm là đơn giản, những giấy tờ như Sổ Đổ, Sổ Hồng hay Di Chúc thì càng phức tạp hơn. Nếu mấy cái đó dùng số của CMND, bạn dùng Thẻ Căn Cước thì người ta không chịu. Bắt phải có CMND hoặc giấy xác nhận. Giờ không lẽ đi đâu cũng cầm theo giấy xác nhận?
Giờ bạn muốn bình thường lại cuộc sống thì phải xách cái mông đi vòng vòng để đồng bộ hóa giấy tờ. Giấy tờ nào trước đây dùng số của CMND giờ đổi sang số của Thẻ Căn Cước. Nghe đơn giản đúng không, nhưng đi tới lui tới Bộ Tư Pháp, Công An và Ủy Ban Nhân Dân. Đi lòng cà vòng một cách vô ít và tốn kém rất nhiều thời gian. Mỗi lần làm là phải tốn tiền cà phê. Tất cả chỉ vì cái con số đó khác nhau.
Tôi thực sự không hiểu. Sao ban đầu không dùng chung số cho CMND và Thẻ Căn Cước luôn. Sao phải dùng khác số. Và giờ bạn vẫn phải cầm vòng vòng cái CMND và Thẻ Căn Cước. Vậy thì làm Thẻ Căn Cước làm gì? Sao không đổi CMND sang phiên bản nhựa PET thôi? Thật khó hiểu. Tôi thực sự không không không không hiểu. Thánh nào nghĩ ra chiêu trò này đây? Nghe mà sôi cả máu. Thật là ngu hết nói nỗi. Đỉnh cao trí tuệ.
Share không cần hỏi.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa