THÀNH TÍCH – Vì sao “Học Sinh Giỏi” ngu

[THÀNH TÍCH – Vì sao “Học Sinh Giỏi” ngu] Hiện tại đất nước có nhiều học sinh “Học Sinh Giỏi” nhưng đa số rất ngu. Sao lại có chuyện quái lạ như vậy được? Vấn đề chính là gì? Đó là căn bệnh thành tích. Nó tồn tại dù không ai muốn thừa nhận hay công khai nó. Thầy cô thi đua thành tích, nhà trường thi đua thành tính, huyện thi đua thành tích, quận thi đua thành tích, thành phố thi đua thành tích và tỉnh thi đua thành tích. Học sinh học sao không quan trọng, quan trọng là phải có thật nhiều Học Sinh Giỏi, thật thật là nhiều học sinh giỏi.
Ngày xưa để đạt được bằng khen Học Sinh Giỏi thì phải cày như một con trâu, phải học ngày học đêm, phải đọc và chép tới khi cận đôi mặt, phải học vẹt cho tới khi cái mặt trở nên ngu đần và phải sống chỉ nghĩ tới học và học. Ngày xưa 1 lớp chỉ có 2-3 người là Học Sinh Giỏi thôi. Bây giờ, việc cả lớp có 80-90% Học Sinh Giỏi là chuyện quá bình thường. Bây giờ lớp nào cũng có Học Sinh Giỏi. Nếu không có em nào là Học Sinh Giỏi thì phải tìm mọi cách để cho mấy em trở thành Học Sinh Giỏi. Nếu mấy em không thể nào trở thành Học Sinh Giỏi thì cũng phải tìm cách nào đó để biến mấy em thành Học Sinh Giỏi.
Nền giáo dục Việt Nam đang phát triển dựa trên cuộc đua thành tích ảo. Người làm giáo dục, nhất là các quan chức đang coi việc học tập như một bảng xếp hạng bóng đá. Họ làm mọi cách để ghi điểm ảo, làm đủ mọi cách để có thành tích. Học sinh học ngu thì chẳng sao, giáo dục thối nát cũng mặc kệ, giáo viên kiệt sức cũng chẳng quan tâm. Cái duy nhất họ quan tâm tới là thành tích. Nếu thi tốt nghiệp mà 99% học sinh ai cũng đậu thì tổ chức thi làm gì nữa? Nếu thi tốt nghiệp mà công khai cho học sinh gian lận để kiếm thành tích ảo thì giáo dục cái gì nữa?
Nói qua nói lại cũng chẳng biết nói gì. Báo chí nói quá nhiều. Bài này cũng chẳng có gì mới. Học Sinh Giỏi – bây giờ chỉ là một thuật ngữ vô nghĩa. Giáo dục? Bây giờ chỉ là một hệ thống nhồi nhét. Trường học? Bây giờ chỉ là một hệ thống thi đua thành tích. Học sinh? Bây giờ chỉ là những con vẹt. Và quan chức giáo dục? Bây giờ chỉ là những Thằng Đậu mang danh diệu tiến sĩ. Thật ô nhục cho nền giáo dục nước nhà. Cái Việt Nam cần không phải là Học Sinh Giỏi hay mấy cái bằng tiến sĩ mà là kiến thức và đạo đức con người mấy ông à.
Ku Búa & Em Hà @ Cafe Ku Búa