LƯƠNG THẤP không phải là vấn đề

[LƯƠNG THẤP không phải là vấn đề] Lương hiện tại của Việt Nam rất thấp, đó có phải là vấn đề không hay là lợi thế. Tôi xin phân tích.
 
Giả sử Bạn A làm 1 tháng được 10 triệu nhưng chỉ mua được 100kg gạo. Trong khi đó, bạn B làm một tháng lương chỉ 5 triệu nhưng mua được vẫn 100kg gạo. Hỏi ai giàu hơn?
Thoạt đầu người ta sẽ nghĩ là bạn A, vì bạn ấy lương cao hơn, nhưng thực ra bạn B mới giàu hơn vì bạn ấy có thể đổi được sức lao động của mình để lấy nhiều hàng hóa hơn.
 
Tương tự. Vấn đề với lương thấp ở Việt Nam không phải là ở điểm doanh nghiệp trả lương thấp, mà là “người lao động đổi được hàng hóa quá ít với đồng lương của mình.” Nghĩa là khi đi làm nhận lương xong, khi dùng tiền để đổi lấy hàng hóa, thay vì mua được 100 ổ bánh mì thì họ chỉ mua được 50 ổ.
 
Vì sao lại vậy? Đó chính là chính phủ. Ở đây chỉ nói về khái niệm chứ không nói chi tiết. Chính phủ đánh thuế doanh nghiệp cao, doanh nghiệp tính thuế đó vô giá hàng hóa, nhà bán lẻ tính vô giá bán rồi người tiêu dùng gánh hết. Người tiêu dùng là ai? Đó chính là người lao động.
 
Lấy ví dụ khác là Campuchia. Người Campuchia có thu nhập thấp hơn Việt Nam nhưng mức sống của họ cao hơn. Ví dụ điển hình là họ tốn $20,000 để mua một chiếc xe hơi Camry trong khi người Việt Nam phải trả $60,000, gấp 3 lần cho chiếc xe tương tự. Sự khác biệt ở đây là thuế. Vấn đề là chính phủ chứ không phải lương thấp.
 
Trở lại vấn đề. Lương thấp ở Việt Nam là một điểm mạnh, nhưng vì chính phủ đánh thuế cao, tham nhũng và quan liêu tràn lan nên họ trở thành một gánh nặng cho người lao động. Lương thấp không đồng nghĩa với “thu nhập thấp” hay “mức sống thấp.” Nhưng “thuế cao” và “quan liêu tham nhũng” lại đồng nghĩa với “mức sống thấp” và “nghèo.”
 
Lương thấp không phải là vấn đề, doanh nghiệp trả lương thấp cũng không phải là vấn đề. CHÍNH PHỦ ĐÁNH THUẾ CAO mới là vấn đề. Vì tất cả khoản thuê đều được chi trả bởi người tiêu dùng, tức là người lao động. Chính phủ mới là vấn đề chứ không phải doanh nghiệp.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa