Top 10 kẻ giết người trong lịch sử

[Top 10 kẻ giết người trong lịch sử] Sau đây là danh sách top 10 kẻ giết người, và có thể là diệt chủng, trong lịch sử. Không hiểu tại sao một nhân vật Việt Nam lại không được vinh dự nằm trong top 10 này, chắc có lẽ là chưa giết đủ.
10) Yakubu Gowon, Nigeria, giết 1.1 triệu người.
9) Mengistu Haile Mariam, Ethiopia, giết 400,000 đến 1.5 triệu người.
8) Kim Il Sung, Bắc Hàn, giết 1.6 triệu người.
7) Pol Pol, Campuchia, giết 1.7 triệu người (1 trong 3 dân số Campuchia thời bấy giờ).
6) Ismail Enver Pasha, Thổ Nhĩ Kỳ, giết 2.5 triệu người.
5) Hideki Tojo, Nhật Bản, giết 5 triệu người.
4) Leopold Đệ Nhị, Bỉ, giết 2 đến 15 triệu người.
3) Adolf Hitler, Áo/Đức, giết 17 triệu người.
2) Josef Stalin, Liên Xô, giết 23 triệu người.
1) Mao Trạch Đông, Trung Quốc, giết 49 đến 78 triệu người.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa, theo Popten.net
Top 10 kẻ giết người trong lịch sử