Cái giá của CNXH

[Cái giá của CNXH] Sau đây là những con số đáng sợ về tội ác của CS va CNXH. Trong thế kỷ 20, CS đã giết:
1) 65 triệu người Trung Quốc.
2) 20 triệu người trong Liên Xô.
3) 3.5 triệu người ở Bắc Hàn và Afghanistan.
4) 1 trong 3 người Campuchia thời Pol Pot.
5) Và hơn 2 triệu người dân Việt Nam trong và sau cuộc chiến.

Một xã hội muôn sự công bằng sẽ không có tự do. Vì sự công bằng chỉ có thể đạt được bằng sự cưỡng chế.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa, theo Prager U
18268546_445869222430786_2070982609773055852_n