Ngày 30/4 – Bạn đang ăn mừng điều gì?

[Ngày 30/4 – Bạn đang ăn mừng điều gì?] Hậu quả của cuộc chiến là gì?
1) 440,000 thanh niên miền Bắc tử trận.
2) 282,000 thanh niên miền Nam tử trận.
3) 2 triệu người dân Việt Nam vô tội chết trong khói lửa.
4) 1 triệu người lính miền Nam bị bỏ tù cải tạo.
5) 165,000 lính miền Nam chết trong trại cải tạo.
6) 1.5 triệu người dân Việt Nam vượt biên trốn chế độ mới.
7) 200,000 người chết xác trên biển.
8) 90 triệu người dân Việt Nam bị coi là công dân hạng 2 trên quê hương mình.
9) Một đất nước bị tàn phá.
10) và một dân tộc sống như nô lệ không tương lai, không ngày mai.
Bạn ăn mùng vì điều gì? Riêng tôi, tôi đang khóc cho đất nước và dân tộc tôi. Tôi đang buồn cho một thế hệ sống vô cảm với quê hương.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa, Hình: Nguyễn Nữ Phương Dung
18194763_1335535996567515_681776730466298340_n