10 câu nói an phận điển hình của dân Việt

[10 câu nói an phận điển hình của dân Việt] Dân Việt phần lớn thích và chỉ muốn an phận. Như đã nói, vì Phật Giáo, Khổng Giáo và tư duy nông cạn nên đại đa số nghĩ rằng mình gặp ác vì kiếp trước ở ác. Nên tốt nhất đừng làm gì mà đã để duyên số đưa đây. Tuy không phải ai cũng nói vậy nhưng quá nhiều khiến tôi phát bực. Sau đây là 10 cân an phận điển hình mà tôi thường nghe.

  1. “Lo cho bản thân mày trước đi mày ơi.”
  2. “Mày lo mày học rồi kiếm việc làm đi, quan tâm tới mấy chuyện đó làm chi.”
  3. “Ai ở ác sẽ gặp ác, con đừng lo, ông trời sẽ trị họ, nên con đừng bận tâm tới.”
  4. “Ở hiền thì mình sẽ gặp lành. Ai ở ác kệ họ. Đừng quan tâm làm gì.”
  5. “Ai mà kêu con đi biểu tình hay tham gia nhóm gì đó thì đừng, để người khác lo.”
  6. “Chuyện đó đã có người khác lo. Việc của mày là lo ăn học rồi kiếm việc làm.”
  7. “Thì kệ mẹ tụi nó, mắc mớ gì tới tao.”
  8. “Mày làm vậy có được gì không mà làm hoài, kệ mẹ nó đi.”
  9. “Đừng tốn công làm gì con ơi, không làm được gì đâu.”
  10. “Thằng khùng, bản thân lo chưa xong mà nói chuyện chính trị.”

Mấy bạn đọc thấy quen quen không? Từ thằng dân đen đến thằng trí thức đều ít nhiều nói những câu đó. Nên tôi nói, đâu phải ngẫu nhiên CNXH tồn tại đâu. Tư duy an phận và bần nông của người Việt đã đóng góp một phần tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ. Có rất nhiều câu tương tự nhưng tôi chỉ có thể nghĩ đến 10. Hãy ngưng an phận và vô cảm.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa