11 đặc tính thân CNXH của người Việt

[11 đặc tính thân CNXH của người Việt] Đôi lúc tôi nghĩ lại, bản tính dân tộc thế nào thì thể chế dân tộc sẽ như vậy. Trong trường hợp người Việt Nam thì nếu xét bản chất dân tộc thì họ tương đồng với CNXH. Đừng hiểu sai tôi nhé. Tôi không hề nói người Việt xứng đáng với CNXH hay người Việt hợp với CNXH. Điều tôi nói là người Việt có những tố chất khiến họ bị lôi kéo bởi CNXH. Tôi xin liệt kê ra.

 1. Thói GATO – Dân Việt, nhất là dân Bắc rất GATO. Thằng bờm thấy phú ông thì trong đầu nó nghĩ là phú ông ăn cắp từ người khác chứ không phải vì ông ta dành dụm làm ăn.
 2. Nho Giáo – Cái này không phải của người Việt nhưng nó là một phần của người Việt rồi. Nho Giáo dạy rằng dân phải hiếu với Vua và Vua phải hiếu với dân. Nên trong tư duy người Việt họ muốn có một vị Vua tốt với họ, một điều ảo tưởng.
 3. Lười – Cái này đừng chối nhé. Ai nói dân Việt siêng thì ảo tưởng, dân Việt lười chết bà ra. Ra đường lúc nào cũng thấy nhậu nhẹt.
 4. Tư duy “Ông Bụt” – Cái này cũng đừng chối. Vì nghe truyện cổ tích nhiều quá nên trong tư duy người Việt, họ luôn muốn có một ông bụt nào đó để cứu nhân độ thế.
 5. Phật Giáo – Cái này hơi nhạy cảm. Triết lý Phật Giáo dạy rằng ở hiền gặp lành. Kiếp này mình gặp nạn là vì kiếp trước mình ở ác. Nên muốn kiếp sau gặp lành thì hãy sống tốt ở kiếp này. Ai làm ác sẽ gặp nhân quả.
 6. Mê tín dị đoan – Cái này khỏi cãi, cấm cãi. Nguyên nhân vì sao thì tôi không biết. Nhưng khi gặp nạn thì dân Việt sẽ cầu nguyện thần thánh. Trong tư duy họ, họ chưa được thần thánh phù hộ nên mới gặp nạn.
 7. Lười đọc sách và tìm hiểu – Một lần nữa, cấm cãi. Vì lười đọc sách và tìm hiểu nên mãi bị CS dắt mũi. Thời đại toàn cầu rồi mà vẫn còn u mê.
 8. Cha truyền con nối – Cái này ảnh hưởng gì? Khi một người cầm quyền thì người đó sẽ truyền nghề cho con cái. Mình làm thợ, con mình làm thợ. Mình làm quan, con mình làm quan. Mình làm lính, con mình cũng làm lính.
 9. Tư duy ngắn hạn và khôn vặt – Cấm cãi nha chưa. Dân Việt rất khôn vặt. Vì khôn vặt nên họ tận dụng mọi việc để đạt được lợi. Ai bị gì cũng kệ, miễn sao mình được lợi.
 10. Hám quyền lợi – Cái này từ đời này rồi. Một người làm quan cả họ được nhờ. Mình mà được quyền lực một chút thì chẳng coi ai ra gì. Người dân thì coi người cầm quyền như ông cố nội.
 11. Vô thần – Cái này bạn không cần phải đồng ý. Nhưng vì vô thần, nên không có phương hướng, không có mục đích sống. Vì vô thần nên dân nghĩ rằng tự do đến từ chính quyền chứ không phải từ Tạo Hóa. Nên trong tư duy thì mình cứ sống để hài lòng chính quyền, để an phận chứ không phải để phục vụ Chúa hay lý tưởng.

Có phải ngẫu nhiên mà CNXH lại thịnh hành ở Việt Nam? Không hề. Nhiều cô bác anh chị Việt kiều lại rất khoái những chương trình trợ cấp miễn phí. Ví dụ điển hình là vụ cấp tiền miễn phí của Canada vừa rồi, vốn là một trò lừa bịp. Nhưng dân Việt với tư duy GATO, lười biếng và khôn vặt nên rất khoái. Có phải tự nhiên mà CNXH tồn tại ở Việt Nam không? Có thể, có thể không. Tùy bạn nhận xét. Nhưng theo tôi thì người Việt có những tổ chất khiến họ thân thiện với CNXH.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa