Những sự thật về Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo, Hồi Giáo và Vô Thần

[Những sự thật về Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo, Hồi Giáo và Vô Thần] Sau đây là những thực tế về Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo, Hồi Giáo và Vô Thần. Giờ khỏi so sánh giáo lý chi cho mệt. Giờ hãy xét thực tế. Sau đây là những sự thật mà chúng ta cần thừa nhận.

 1. Không phải nước giàu có nào cũng là nước Tin Lành (và Công Giáo) nhưng tất cả các nước Tin Lành đều giàu có.
 2. 10 điều răn là nền tảng luật pháp và đạo đức của Phương Tây và phần lớn thế giới hiện tại.
 3. Đại Hiến Chương Magna Carta được viết dựa trên giáo lý Thiên Chúa Giáo.
 4. Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Mỹ nhấn mạnh và khẳng định vai trò của Chúa trong tự do và hình thành của đất nước. “Tất cả chúng ta đều được Tạo Hóa ban tặng những quyền bất khả xâm phạm.”
 5. Ở Việt Nam, cộng đồng chống CS lớn nhất chính là Công Giáo.
 6. Cuộc Thập Tự Chinh là cuộc chiến phòng thủ chống lại sự bành trướng của Hồi Giáo.
 7. Chúa của Thiên Chúa Giáo không liên quan gì tới Chúa của Hồi Giáo “Allah.” Bất cứ ai nói họ là một là thiếu hiểu biết.
 8. Muhammad ăn cắp giáo lý của Do Thái Giáo và Thiên Chúa Giáo để dựng lên Hồi Giáo.
 9. Thiên Chúa Giáo phát triển dựa trên sự yêu thường, Hồi Giáo phát triển dựa trên sự chém giết và xâm chiếm.
 10. Thiên Chúa Giáo bành trướng đến đâu thì văn minh nhân loại đi đến đó.
 11. Gần như tất cả các công trình tiêu biểu ở Việt Nam đều là các công trình Công Giáo.
 12. Tất cả các nước vô thần đều nghèo. Ví dụ: Châu Phi.
 13. Tất cả những cuộc chiến đều được gây ra bởi chủ nghĩa Vô Thần hoặc Hồi Giáo. Phát Xít là vô thần, cộng sản cũng vô thần.
 14. Ở Việt Nam, CS đã thao túng được Phật Giáo nhưng không thể nào thao túng được Thiên Chúa Giáo. Ngẫu nhiên? Tôi không nghĩ là vậy.
 15. Thiên Chúa Giáo khiến con người chủ động, Phật Giáo khiến con người thụ động và Hồi Giáo khiến con người manh động.
 16. 2 Tổng Thống của VNCH đều là người Thiên Chúa Giáo. Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu là người Công Giáo.
 17. Tất cả tổng thống của Mỹ đều là người Công Giáo hoặc Tin Lành và họ rất thành cộng, dù ít nhiều. Riêng Obama, vốn là một người vô thần và thiên Hồi Giáo, lại là một thảm họa. Ngẫu nhiên? Tôi không nghĩ vậy.
 18. Gần như tất cả những phát minh và văn minh của nhân loại đều đến từ các nước Thiên Chúa Giáo.
 19. Khẩu hiểu Tin Vào Thiên Chúa (In God We Trust) được ghi lên tờ tiền của Mỹ để khẳng định vai trò của Chúa trong xã hội và lý tưởng Mỹ. Không có Chúa thì sẽ không có tự do.
 20. Tất cả những nỗ lực giải phóng nhân loại khỏi độc tài đều được thực hiện dưới danh nghĩa Thiên Chúa Giáo.
 21. Nước Israel nhỏ bé có thể chống lại cả châu lục Trung Đông và Hồi Giáo vì họ có niềm tin và Thiên Chúa. Còn lý do nào hợp lý hơn?
 22. Tất cả những quốc gia hay chế độ nào đàn áp Thiên Chúa Giáo hay Do Thái Giáo đề trở nên nghèo khổ.
 23. Thiên Chúa Giáo là nền tảng của nền văn minh Phương Tây. Bạn không thể nào tách biệt 2 khái niệm đó ra được. Cấm cãi.
 24. Chủ nghĩa tư bản xuất phát và phát triển từ và dựa trên giáo lý Thiên Chúa Giáo.
 25. Khái niệm “tự do đến từ Chúa” là nền tảng cho nền dân chủ cộng hòa của thế giới hiện tại. Vì nó dựng lên lý tưởng rằng chính phủ hay Vua Chúa chỉ là công cụ của người dân chứ không phải ngược lại.

 
Tôi không hề nói ai hơn ai, nên đừng ăn thua. Đó là những sự thật. Bạn có chối được không?
Ku Búa @ Cafe Ku Búa