Làm sao để dân Việt bớt ngu

[Làm sao để dân Việt bớt ngu] Xin lưu ý, trong bài này tôi sẽ nói đến chữ “ngu” hơi nhiều. Tôi yêu dân Việt nhưng phải nói sự thật. Dân Việt hiện tại rất ngu, khỏi cãi – cấm cãi. Ngu thì thừa nhận ngu. Giờ tôi xin nói vì sao dân Việt ngu và cần làm gì để hết ngu. Trước tiên là câu “Vì sao dân Việt ngu?” Cái này chẳng có gì khó hiểu. Dân Việt ngu vì:

 1. Họ đã bị làm ngu từ khi sinh ra.
 2. Thông tin họ tiếp cận mỗi ngày bị kiểm duyệt.
 3. Họ ít khi nào nghe thông tin đối lập.
 4. Chính phủ ban hành và áp dụng chính sách ngu dân.
 5. Chính phủ muốn họ ngu và cần họ ngu.
 6. Chính dân Việt cũng không nỗ lực tìm hiểu để bớt ngu.
 7. Chính dân Việt cũng không biết mình ngu.
 8. Có nhiều lợi ích nhóm làm giàu trên sự ngu dốt của người dân và cần dân ngu.
 9. Những người thoát ngu không bận tâm đến việc xóa ngu cho người còn lại.
 10. Và tất cả những người muốn dân bớt ngu đều bị kìm chế.

Chính phủ muốn dân ngu, cần dân ngu và làm dân ngu. Vì nếu dân mà khôn thì họ sẽ mất vị thế. Chính phủ trong trường hợp này chẳng có tư cách gì để chửi dân ngu hay dân trí thấp vi chính họ đã góp phần để làm và giữ dân ngu. Chính phủ và những người làm trong bộ máy chính phủ có quyền chửi dân ngu NẾU:

 1. Họ không tẩy não dân để làm dân ngu.
 2. Họ không kiểm duyệt thông tin và truyền thông.
 3. Họ không bắt học sinh sinh viên học chính trị theo tư tưởng định hướng sẵn.
 4. Họ không bắt bớ hay kìm nén những người muốn làm dân bớt ngu.
 5. Họ không độc quyền hóa vị thế chính trị.
 6. Và nếu họ mở rộng thị trường để dân tiếp xúc với những thứ làm họ bớt ngu.

Còn từ góc nhìn người dân thì nếu biết mình ngu thì phải tự lực giải ngu. Dân ngu có thể làm những điều sau để bớt ngu:

 1. Bớt nhậu lại, lấy tiền tập thể thao và mua sách nạp kiến thức.
 2. Bỏ theo dõi mấy fanpage nhảm nhí như Robbey, Ngọc Trinh và theo dõi những trang chính trị và xã hội để tìm hiểu về tình hình đất nước.
 3. Đừng bao giờ chửi những người muốn dân bớt ngu là phản động.

Còn những người đã không còn bị ngu nữa thì cũng phải góp phần để giải ngu cho dân ngu. Họ có thể làm những điều sau đây:

 1. Thừa nhận là dân Việt bị ngu quá lâu nên phải kiên nhẫn giải ngu.
 2. Đừng giận những người bị ngu.
 3. Đừng tỏ vẻ mình hơn mình, vì mình hơn dân ngu thì có gì là tự hào.
 4. Bình tĩnh giải thích vấn đề cụ thể để họ hiểu
 5. Luôn tìm tòi học hỏi để cải thiện bản thân.

Đó. Quá trình giải ngu như một điệu nhảy vậy, phải có 2 người. Người ngu phải tự lực và người không còn ngu phải giúp người ngu. Hai người hỗ trợ nhau chứ không có chuyện đơn phương hành động. Đó là cách chúng ta làm cho dân Việt bớt ngu và hết ngu.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa