Vì sao chúng ta cần Thiên Chúa Giáo

[Vì sao chúng ta cần Thiên Chúa Giáo] Xin lưu ý, đây là ý kiến cá nhân của riêng tôi. Bạn có thể đồng ý hoặc không, tôi không ép và cũng không nói là tôi đúng.
Đã bao nhiêu lần bạn nghe một ai đó nói là “cần phải có sự tách biệt của tôn giáo ra khỏi chính trị” vì chính trị không có chỗ cho tôn giáo. Hay “chúng ta phải trung lập trong tư tưởng và tôn giáo không hề phù hợp chút nào.”
Tôi xin không đồng ý và xin giải thích vì sao. Tôi xin bắt đầu với một lời khẳng định “Bạn không thể tách biệt Thiên Chúa Giáo khỏi nền chính trị Tây Phương bởi vì nền tảng của Tây Phương chính là Thiên Chúa Giáo.”
Bạn muốn một nhà nước thế tục hoặc vô thần đúng không? Tôi ủng hộ. Nhưng trước tiên hãy tìm hiểu nền tảng của nền văn minh Tây Phương xuất phát từ đâu? Bạn có thể trả lời được không? Từ thiên nhiên, tự nhiên mà có? Không hề. Từ luật pháp? Là nghĩa gì. Từ sự tiên tiến của con người, còn người thay đổi và xã hội cũng vậy? Không hẳn là vậy.
Tôi xin trả lời, nền văn minh Tây Phương xuất phát từ Thiên Chúa Giáo và được thành lập dựa trên những tinh thần và giá trị của Thiên Chúa-Do Thái. Hay nói cách khác, nếu bạn muốn biết nền văn minh Tây Phương xuất phát từ đâu, thì hãy đọc cuốn Kinh Thánh.
Giờ bạn vẫn chưa tin tôi chứ gì? Không vấn đề gì cả. Nhưng bạn hãy lưu ý rằng:

  1. Mười Điều Răn, vốn là nền tảng đạo đức của nhân loại, và cơ sở cho nền pháp lý hiện tại của chúng ta. Ám sát là cái tội vì Chúa nói đó là tội. Ngoại tình là cái tội vì Chúa nói đó là tội. Ăn cắp là cái tội vì Chúa nói nó la cái tội. Bạn hãy tìm một nền văn minh nào nói điều tương tự xem.
  2. Bản Đại Hiến Chương Về Tự Do “Magna Carta,” vốn được xem là bản tuyên bố tự do đầu tiên của nhân loại được viết theo giáo lý của Kinh Thanh Thiên Chúa Giáo. Nếu không có Thiên Chúa Giáo thì sẽ không thể nào có Magna Carta. Nền tảng của nó là tự do đến từ Chúa chứ không phải Vua. Vua không có quyền hạn gì ngoài luật pháp cả. Nếu tất cả tôn giáo đều công bằng thì tại sao Hồi Giáo không có một văn kiện tương tự? Vì sao Ấn Độ Giáo lại không có một văn kiện tuyên bố điều tương tự?
  3. Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Mỹ ghi rõ là “tất cả con người đều được ban tặng bởi Tạo Hóa (Chúa) với những quyền bất khả xâm phạm.” Nghĩa là tự do đến từ Chúa, chứ không phải chính phủ. Và chính phủ chỉ tồn tại để phục vụ người dân vì nó được thành lập bởi người dân. Nếu không có khái niệm về tự do này thì con người sẽ mãi là nô lệ cho một thể chế độc tài nào đó chứ không phải là một vật độc lập. Thomas Jefferson, tác giả chính của bản Tuyên Ngôn Độc Lập cũng là một tín đồ Thiên Chúa Giáo và liên tục đề cập đến Kinh Thánh trong cuộc đời của ông ta. Vậy bạn có dám nói là ông ta sai không?

Nếu bạn đọc lại lịch sử thì bạn sẽ thấy rõ rằng tất cả những hành động để quảng bá và bảo vệ tự do đều được thực hiện dưới danh nghĩa của Chúa. Vì sao những chiến binh Châu Âu lại xung phong đi theo phong trào Thập Tự Chinh để giải cứu Đất Thánh khỏi sự độc tài của Hồi Giáo? Vì tiền? Không hề. Vì danh dự, nó không đáng. Họ xung phong và hy sinh vì hai thứ, tự do và Chúa.
Vì sao nước Mỹ lại đưa quân giải cứu Châu Âu khỏi phát xít? Họ nhận được gì? Chẳng được gì cả. Vì bảo vệ tự do là mệnh lệnh của Chúa. Không những vậy, vì sao các binh sĩ Mỹ phải hy sinh ở Hàn Quốc và Việt Nam để bảo vệ hai dân tộc nhỏ bé đó khỏi cộng sản? Vì tiền ư? Vô lý. Vì tự do và Chúa. Và chính George W. Bush cũng đã nói là “Chúa đã kêu tôi hãy đưa quân và dẹp độc tài ở Iraq.” Thử hỏi, nếu không có khái niệm Chúa thì những sự hy sinh đó được thúc đẩy bởi điều gì?
Bạn không phải là người Thiên Chúa Giáo? Chẳng vấn đề gì cả. Vì bạn không cần để hiểu và công nhận rằng Thiên Chúa Giáo chính là nền tảng của nền văn minh Tây Phương. Đó là tại sao chúng ta cần Thiên Chúa Giáo.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa