Ku Búa vs Tư Sang 2017.04.21

[Ku Búa vs Tư Sang] Trong một nền dân chủ cộng hòa, nơi có sự cạnh tranh chính trị và minh bạch pháp lý thì:
1) Nếu bạn làm quan to, bạn muốn tham mô thì cũng khó tham ô. Bạn muốn dùng quyền hạn để giúp gia đình thì cũng khó vì sẽ bị đối thủ vạch mặt.
2) Nếu bạn làm CSGT bạn vẫn muốn để vợ con bạn bị phạt – nhưng bạn sẽ rất khó tồn tại vì đối thủ chính trị của bạn sẽ đá bạn ra.
3) Nếu bạn làm chủ tịch ủy ban nhân dân bạn vẫn muốn cho con bạn vào trường tốt – nhưng bạn không thể vì sẽ bị báo chí phanh phui. Bạn sẽ gặp áp lực và từ chức.
4) Nếu bạn làm tướng tá quân đội, bạn vẫn muốn tranh giành chức nhưng bạn không thể vì ngân sách quân đội thuộc về quốc hội chứ quân đội không tự lập về kinh tế. Bạn muốn tham ô cũng không thể.
 
Bản thân con người xấu. Cho nên dưới một cơ chế độc tài thì quyền lực sẽ làm tha hóa con người. Cho nên chúng ta phải phân chia quyền lực để giới hạn sự lạm dụng đó.
 
Nhà nước từ dân mà ra. Nhưng cái nhà nước hiện tại là của một thiểu số, cho một thiểu số và bởi một thiểu số. Cách duy nhất để giải quyết vấn đề là thành lập cơ chế cạnh tranh, phân lập quyền lực. Để con bò muốn làm sư tử thì phải được bầu chọn bởi những con bò khác. Dưới một cơ chế dân chủ-cộng hòa, con người vẫn muốn tham ô nhưng họ không thể vì sẽ bị giới hạn. Đó là sự khác biệt.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
18011089_1552094011468295_3141964821016019676_n