Kẹt xe tại ai?

[Kẹt xe tại ai?] Mới đọc bài viết bởi một trí thức CC nào đó đòi cấm xe máy vì “xe máy làm kẹt đường.” Lạ nhỉ. Vậy kẹt xe tại ai?
1. Quy hoạch đường phố kém. Kẹt xe tại ai?
2. Đường xá thì nhỏ và chật. Kẹt xe tại ai?
3. Nhiều người nghèo phải kinh doanh trên đường phố. Kẹt xe tại ai?
4. Đường phố và vỉa hè bị chiếm làm bãi giữ xe tự phát. Kẹt xe tại ai?
5. Dịch vụ công cộng quá tệ. Kẹt xe tại ai?
6. Dự án xe điện xây lâu và đội vốn. Kẹt xe tại ai?
7. Đường đầy ổ gà, ổ voi, ổ vịt. Kẹt xe tại ai?
8. Đường sửa chữa liên tục. Kẹt xe tại ai?
9. Đường không như lâu lâu cũng sửa. Kẹt xe tại ai?
10. Đường xây không ống cống. Kẹt xe tại ai?
11. Xe buýt chính phủ hoạt động kém và thiếu. Kẹt xe tại ai?
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa