10 đặc sản miền Bắc thời CNXH

[10 đặc sản miền Bắc thời CNXH] Không còn nghi ngờ gì nữa, CNXH là nguồn gốc của nạn “Bắc Kỳ.” Sau đây là những đặc sản họ để lại:
 
1) Phở xếp hàng – tự bưng tự phục vụ.
2) Cháo chửi – vừa ăn vừa nghe chửi.
3) Kem Tràng Tiền – kem ở đó trời ơi, thua kem siêu thị, không hiểu nổi giá trị nó nắm ở đâu.
4) Cái mỏ chu – nhiều người miền Bắc có mỏ chu vì mùa đông lạnh quá phải dùng miệng thổi.
5) Sinh Bắc Tử Nam – trong nhà của tất cả gia đình miền Bắc là cái bàn thờ liệt sĩ.
6) Văn hóa chửi – địt mẹ, địt má, vãi lìn cũng từ đây mà ra cả.
7) Thói soi mói – sống với gián điệp thì phải canh chừng gian điệp.
8) Thiếu niềm tin vào người khác – sống mà không biết ai là bạn, ai là thù vì có thể bị tố cáo bất cứ lúc nào.
9) Tinh thần khởi nghiệp bị tàn phá – tư duy của người Bắc chủ yếu là chui vô biên chế cho ổn định.
10) Và cuối cùng, cái khổ nhất, quá trời thói hư tật xấu – không xếp hàng, phun nước miếng, ngoáy mũi, nhiều qúa không kể hết.
 
Tôi nhấn mạnh lần nữa, người miền Bắc không xấu, Bắc Kỳ thời CNXH mới xấu. Cấm cãi.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa