Một người Haiti vạch mặt gia đình nhà Clinton

Một người Haiti vạch mặt gia đình nhà Clinton: “Gửi tổng thống Trump, cảm ơn ông trước vì đã ngăn chặn vợ chồng Clinton trở lại Nhà Trắng. Họ giả vờ giúp đỡ Haiti sau cơn động đất, nhưng thay vào đó, họ đã hút máu đất nước tôi hàng tỷ đô.”
18033264_895111993960030_3100711636556579374_n
Để tìm hiểu thêm xin coi phim tài liệu ‘Tiền của Nhà Clinton’ trên Youtube. Link:

Ku Búa @ Cafe Ku Búa