Một tờ khai thuế lý tưởng của Cánh Hữu

Một tờ khai thuế lý tưởng của Cánh Hữu. Đơn giản, dễ hiểu, không quan liêu và không tốn kém. Dân chỉ tốn vài phút hoàn tất và sở thuế chỉ cần vài chục nhân viên chứ không nuôi một bầy heo như hiện tại. – – Ku Búa @ Cafe Ku Búa, theo Prager U
18034045_439524023065306_8091406059147233625_n