Vì sao người Hồi Giáo đa số đần độn

[Vì sao người Hồi Giáo đa số đần độn] Chuẩn bị tinh thần để nghe câu trả lời nhé. Không phải chủng tộc kém, không phải học không chịu học hành. Mà là vì họ bị “Lai Cận Huyết.”
 
“Lai Cận Huyết?” Nghĩa là gì? Nghĩa là rất nhiều người Hồi Giáo kết hôn với anh em họ trong dòng họ của mình. Bắt nguồn với Muhammad, vốn cưới người em gái họ của mình và các tín đồ lấy đó làm tiền đề.
 
– 70% người Pakistan bị Lai Cận Huyết. Nghĩa là họ kết hôn với anh em họ của mình.
– 25% người Thổ Nhĩ Kỳ bị lai cận huyết.
– gần phân nửa dân số Hồi Giáo toàn cầu là lai cận huyết.
 
Những hệ lụy của Lai Cận Huyết:
1) Nếu cha mẹ là anh em họ thì IQ có nguy cơ giảm 10-15 điểm.
2) Nguy cơ con cái có IQ thấp hơn 70 (nghĩa là bị tửng) tăng 400%.
3) 1 trong 3 người tàn tật về tinh thần hoặc thể chất là người Hồi Giáo.
4) 64% người Hồi Giáo mù chữ sau 10 năm học hành.
 
Đó là tại sao người Hồi Giáo đa số tửng tửng điên điên. Sốc chưa?
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa, theo Bill Warner