Tự do đến từ đâu? Chúa!

Tôi xin bắt đầu với một câu hỏi “Tự do của bạn đến từ đâu?” Có thể bạn sẽ nói là từ chính phủ, từ tự nhiên, hay tự do là của bạn. Có thể. Tôi không hề nói những quan niệm đó là sai. Nhưng từ góc nhìn của tôi, một người Thiên Chúa Giáo thì “Tự do của tôi đến từ Chúa.” Và tôi xin giải thích vì sao.
Nếu bạn cho rằng tự do đến từ một cơ sở nhân tạo nào đó như chính phủ, gia đình hay bản thân bạn thì không có vấn đề gì cả. Nhưng bất cứ điều gì nhân tạo cũng có thể được lấy đi và thay đổi. Nó là một thứ gì đó tương đối, tương đối theo quan niệm của mỗi người. Bạn nói rằng tự do là của bạn, nhưng tôi lại nói rằng tự do của bạn là của tôi. Vậy ai đúng? Giờ bạn nói rằng tự do đến từ chính phủ, có thể là thông qua quốc hội và những bộ luật, nhưng một mai chính phủ đó ban hành luật để giới hạn và lấy đi tự do của bạn thì sao? Vậy ai đúng, ai sai?
Nhưng nếu bạn cho rằng “Tự do đến từ Chúa” thì mọi việc lại khác. Tự do, thay vì là một thứ tương đối, thì nó là một thứ tuyệt đối. Tự do của tôi là món quà từ Chúa ban tặng cho tôi khi tôi sinh ra. Nó không phải là một bộ luật hay một sự công nhận của một cơ sở nhân tạo nào cả. Tự do của tôi được giao cho tôi từ Chúa như Chúa đã tạo ra tôi trong hình ảnh của Ngài. Vì vậy, chỉ có Chúa mới có thể lấy đi tự do của tôi. Không có một cá nhân, một tổ chức tư nhân hay chính phủ nào có quyền để lấy nó đi.
Bởi vì tự do của tôi đến từ Chúa, chính phủ trong trường hợp này được thành lập bởi tôi và những con người khác không phải để quản lý tôi, mà là để thực thi những quyền hạn mà tôi đã giao cho nó. Chúa tạo ra con người, Chúa ban tặng tự do cho con người, và con người tạo ra chính phủ dưới tự do đó chứ không phải là ngược lại.
Tự do của tôi là một điều bất khả xâm phạm. Khi một chính phủ hay một ai đó muốn lấy đi tự do của tôi hay những gì Chúa đã ban tặng cho tôi từ khi sinh ra, thì họ phải gặp Chúa để làm điều đó. Tôi là một người tự do không phải vì chính phủ cho tôi được tự do, mà vì tôi là người con của Chúa, và tôi đã như vậy khi còn trong bụng mẹ.
Và nếu tôi phải chiến đấu để lấy lại tự do hay vì tự do, thì tôi sẽ sẵn lòng, vì đó là mệnh lệnh của Chúa.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa