PHÁ THAI – Sự sống bắt đầu trong bụng mẹ

[PHÁ THAI – Sự sống bắt đầu trong bụng mẹ] Đây là ý kiến và quan niệm của riêng tôi về hành động “phá thai”, bạn không cần phải tin theo hoặc đồng ý. Tôi là một người Công Giáo nhưng chưa rửa tội, như vậy có tính không? Chắc không. Nhưng trong tương lai tôi sẽ rửa tội, bây giờ tôi tạm thời chưa nghĩ đến nhưng sẽ là một người bảo vệ Thiên Chúa Giáo mãnh liệt.
Tôi tin rằng sự sống bắt đầu trong bụng mẹ và con người đó phải được bảo vệ như một người đã được sinh ra. Tôi tin rằng một xã hội văn minh là một xã hội bảo vệ tất cả các con người cho họ đã được sinh ra hay chưa, cho dù họ có nói được hay chưa, cho dù họ biết đi hay chưa, cho dù họ thuộc chủng tộc hay màu da gì. Thai nhi là một món quà của Chúa ban tặng cho cuộc sống là nhân loại. Kèm với thai nhi đó là trách nhiệm của người cha và người mẹ để bảo vệ nó, cho dù họ không kết hôn.
Đứa trẻ trong bụng mẹ là một con người. Lý do duy nhất biện hộ cho việc phá thai là nó chưa được sinh ra, vì thực chất nó là hành động giết người. Có thể bạn sẽ bất đồng với tôi. Nhưng tôi sẽ nói ngày xưa khi bạn là thai nhi thì nếu một ai đó nghĩ rằng họ có quyền cướp đi mạng sống của bạn, thì bạn nghĩ gì? Bạn có đồng ý không? Tôi để ý là tất cả những người ủng hộ phá thai đều đã được sinh ra.
Bạn cho rằng thai nhi là tài sản của phụ nữ. Đúng. Tôi tôn trọng phụ nữ. Họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn với cơ thể họ. Nhưng hành động và tự do của họ chấm dứt khi nó xâm phạm đến mạng sống của một người khác. Và người khác ở đây chính là đứa trẻ trong bụng mẹ.
Nếu các bạn có thể chứng minh cho tôi thấy rằng đứa trẻ trong bụng mẹ không phải là con người, không phải là một thành viên trong xã hội và được hưởng quyền lợi như bao người khác – thì tôi sẽ suy nghĩ lại quan niệm của bạn. Nhưng tôi nghĩ bạn sẽ không thể làm vậy vì chính bạn đã từng là đứa trẻ trong bụng đó.
Nếu đứa bé đó là con của tôi thì tôi sẽ bảo vệ nó vì đó là lệnh của Chúa và vì nó là một con người như bao con người khác, chỉ khác là nó chưa sinh ra. Nhưng chưa sinh ra không đồng nghĩa với việc nó không phải  là một con người. Nó chỉ im lặng và nằm yên. Nó không thể nào tự bảo vệ nó vì không ai nghe được tiếng khóc của nó. Tôi nghe được tiếng khóc của nó.
Vì sự sống bắt đầu trong bụng mẹ.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa