Họ Gọi – Tôi Gọi

[Họ Gọi – Tôi Gọi] 1. Họ gọi giải phóng, tôi giải cướp nước.
2. Họ gọi nới lỏng định lượng, tôi gọi in tiền.
3. Họ gọi lạm phát, tôi gọi ăn cắp không tiếng súng.
4. Họ gọi thu hồi giấy phép sử dụng đất, tôi gọi cướp có giấy phép.
5. Họ gọi kiểm tra giao thông, tôi gọi chó vàng xin tiền.
6. Họ gọi tiền cà phê, tôi gọi tiền tham nhũng.
7. Họ gọi phong bì ngày nhà giáo, tôi gọi đút lót giáo viên.
8. Họ gọi tạo mối quan hệ, tôi gọi nhậu nhẹt và hối lộ.
9. Họ gọi đánh thuế, tôi gọi trả tiền nuôi nhưng không nhận được gì.
10. Họ gọi ngụy, tôi gọi người hùng đất nước.
11. Họ gọi lý tưởng, tôi gọi hoang đường.
12. Họ gọi du học, tôi gọi tỵ nạn giáo dục.
13. Họ gọi xuất khẩu lao động, tôi gọi bán thân giá rẻ.
14. Họ gọi đầu tư nợ công, tôi gọi nợ nhân dân.
15. Họ gọi thành phố Hồ Chí Minh, tôi gọi Sài Gòn.
16. Họ gọi Việt kiều, tôi gọi những người tỵ nạn chính trị.
17. Họ gọi Việt kiều yêu nước, tôi gọi người Việt trốn chạy CS.
18. Họ gọi quà cáp, tôi gọi tham nhũng.
19. Họ gọi phát triển kinh tế, tôi gọi phát triển ảo.
20. Họ gọi giáo sư tiến sĩ, tôi gọi não rỗng.
21. Họ gọi sinh viên, tôi gọi học sinh cấp 4.
22. Họ gọi xây dựng hạ tầng, tôi gọi đút tiền vào túi quan.
23. Họ gọi trạm thu phí, tôi gọi trạm ăn vụng.
24. Họ gọi nhà báo, tôi gọi đĩ bút.
25. Họ gọi cộng tác viên dư luận, tôi gọi Dư Lợn Viên.
26. Họ gọi XHCN, tôi gọi Xuống Hố Cả Nước.
27. Họ gọi xóa bỏ hận thù, tôi gọi phân biệt ngầm mà còn bày đặt.
28. Họ gọi giáo dục, tôi gọi nhồi sọ.
29. Họ gọi nghĩa vụ quân sự, tôi gọi đi làm công nhân giá rẻ.
30. Họ gọi quân đội, tôi gọi tập đoàn kinh tế.
31. Họ gọi du lịch, tôi gọi chặt chém.
32. Họ gọi công an, tôi gọi côn an.
33. Họ gọi đền bù, tôi gọi cướp đất giữa ban ngày.
34. Họ gọi yêu nước, tôi gọi yêu tổ chức chính trị.
35. Họ gọi hy sinh, tôi gọi bán mình vô ích.
36. Họ gọi bệnh viên, tôi gọi nhà hút máu.
37. Họ gọi thuế bảo vệ môi trường, tôi gọi thuế hút máu dân.
38. Họ gọi đất nước, tôi gọi một nơi hoang tàn.
39. Họ gọi xây dựng tình hữu nghị, tôi gọi bán nước.
40. Họ gọi phản động, tôi gọi yêu nước.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa