Dalai Lama: “Tôi là một người CNXH Marx”

Dalai Lama (Đạt Lai lạt Ma), một biểu tượng của phong trào chống Trung Quốc và dân chủ. Ông ta được nhiều nhà hoạt động dân chủ ủng hộ và coi là thần tượng. Nhưng lý tưởng của ông ta là gì? Ông ta chống Trung Quốc thì đương nhiên là chống CS rồi – đúng không? Nhưng sự thật không phải vậy.  Trong vô số lần phát biểu, ông ta đã, theo chính lời của ông ta, là một người tin vào chủ nghĩa Marx.
Ông ta có quan niệm tiêu cực về Chủ Nghĩa Tư Bản vì nó đã tạo ra sự khác biệt quá lớn trong giàu nghèo. Ông ta đã nói về CNXH của Marx như sau: “Hệ thống kinh tế của chủ nghĩa Marx được thành lập trên những nguyên tắc đạo đức, trong khi Chủ Nghĩa Tư Bản chỉ quan tâm đến lợi ích và lợi nhuận. Chủ Nghĩa Marx quan tâm đến sự phân phối của của cải một cách công bằng…cũng như số phận của những người kém may mắn và cần sự giúp đỡ, và nó quan tâm đến những nạn nhân của sự bóc lột. Vì những lý do đó, hệ thống (CNXH) đó thu hút tôi, và nó trông công bằng.”
Trong một diễn văn ở Ấn Độ về hòa bình thế giới ông ta lại nhấn mạnh: “Chúng ta cần một phương pháp nhân đạo hơn” và “xét về thuyết kinh tế xã hội, tôi là một người chủ nghĩa Marx.” Không những vậy, ông ta đã lên tiếng chỉ trích mặt trái và tiêu cực của Chủ Nghĩa Tư Bản như sau: “Ở những nước chủ nghĩa tư bản, có một khoảng cách ngày càng lớn giữa người giàu và người nghèo. Chủ nghĩa Marx, nhấn mạnh về sự phân phối của công bằng và nhiều nhà lãnh đạo CNXH Marx bây giờ là những nhà Chủ Nghĩa Tư Bản trong tư duy của họ.”
Đà Lai Lạt Ma là một tu sĩ. Ông dù đi khắp nơi giảng đạo nhưng chuyên môn chính của ông là ngồi thiền chứ không phải chính trị, ông luôn nhìn mọi vật với con mắt lạc quan nên không thể nhìn ra những cái xấu tiềm ẩn của xã hội như con quái vật nhà nước.
Ông cũng làm những điều ông đang làm không phải vì để kiếm tiền mà chỉ làm theo sứ mệnh và niềm tin của mình nên có lẽ ông cũng không hiểu được kinh tế là động lực của xã hội, không hiểu được vai trò của tự do thương mại, của tư nhân và thấy ra sự độc ác của cụm từ “quốc hữu hóa” hay “kinh tế tập trung”. Ông chỉ quá ngây thơ mà thôi. Tôi dám cá nhiều người ở đây cả tôi hồi nhỏ cũng đã từng có thiện cảm với CNXH như ông. Nhưng sự ngây thơ với tư cách lãnh tụ một tôn giáo là một sai lầm không nhỏ.
Ku Búa & Do Hung @ Cafe Ku Búa