Phụ nữ không nên làm Tổng Thống – 3 lý do

Trước khi các bạn nữ sồn sồn lên và chửi tôi phân biệt giới tính hay coi thường phụ nữ thì tôi xin đính chính. “Phụ nữ KHÔNG NÊN làm tổng thống hay lãnh đạo quốc gia.” Tôi nhấn mạnh chữ KHÔNG NÊN. Không nên chứ không phải không được hay không có khả năng. Phụ nữ có thể làm bất cứ điều gì mà đàn ông làm. Nhưng họ không nên làm tổng thống trừ những phụ nữ thực sự cá biệt. Tôi xin giải thích vì sao.
1 — Phụ nữ quá cảm tính – Đây là sự thật và chẳng có gì sai cả. Chúa tạo ra nam và nữ, nam là phái mạnh và phụ nữ là phái yếu. Nam suy nghĩ bằng cái não còn phụ nữ suy nghĩ bằng cảm tính và trái tim. Đó là tại sao đa số kỹ sư, kế toán hay doanh nhân là đàn ông. Không phải vì phụ nữ kém hơn đàn ông mà vì họ quá cảm tính để có thể giải quyết vấn đề. Trong chính trị thì đây là một thảm họa. Nếu bạn để ý thì hầu hết phụ nữ khi nói đến chính trị đều sử dụng cảm xúc của họ chứ hiếm khi nào sử dụng logic. Đây là một điều vô cùng nguy hiểm. Lãnh đạo quốc gia phải là một người phi cảm tính.
2 — Phụ nữ là biểu tượng XXX – Tin hay không, khi nam giới nhìn nữ giới, họ chỉ nghĩ đến duy nhất một thứ, đó là XXX. Trong những môi trường cực kỳ nam tính với dũng khí đàn ông cao ngất thì tư duy đó lại càng rõ rệt. Như trong môi trường quân đội, nơi hầu hết con trai đều nam tính. Khi họ nói đến gái, nghĩ đến gái hay nhìn thấy gái, hormone của họ sẽ nổi dậy và cái duy nhất mà họ nghĩ trong đầu là “cái em đó trông ra sao khi không mặc quần áo.” Khi họ thấy phụ nữ thì chỉ nghĩ đến XXX. Vì vậy cho nên nếu chỉ huy của họ là một phụ nữ thì cô ta lại trở thành một tiểu tượng XXX trong tâm trí họ. Họ sẽ không nể vì đầu óc họ chỉ nghĩ đến mông và vú của cô ta. Một lãnh đạo quốc gia phụ nữ thay vì trở thành một lãnh đạo thì lại trở thành một biểu tượng XXX. Đây là một điều vô cùng nguy hiểm với tâm trí và tinh thần của các binh sĩ.
3 — Phụ nữ có thành tích vô cùng tệ hại trong chính trị – Cái này không phải tôi nói bừa nhé. Trừ Margaret Thatcher thì hầu hết các phụ nữ đều thiên cánh tả và có thành tích vô cùng tệ hại trong chính trị. Hillary Clinton và Angela Merkel là 2 ví dụ điển hình. Họ vận động cho những chính sách cảm tính và đi ngược lại logic cơ bản trong chính trị. Như vấn đề nhập cư Hồi Giáo. Logic cho rằng đó là con rắn độc nhưng cảm tính cho rằng đó là điều nên phải. Khi phụ nữ sử dụng cảm tính để cai trị thì chỉ có thảm họa nhẹ hoặc thảm họa nặng. Không tin hả? Vậy bạn hãy chỉ ra một lãnh đạo nữ nào mà thành công xem.
Đó là vì sao phụ nữ không nên làm lãnh đạo quốc gia hay tổng thống. Tôi nói lại, họ không kém hơn đàn ông nhưng họ cảm tính hơn. Trong môi trường nam giới thì sự hiện diện của phụ nữ trong vai trò lãnh đạo sẽ biến họ thành một biểu tượng XXX và họ sẽ không có uy tín trong tâm trí của cấp dưới. Đó là vì sao vai trò lãnh đạo quốc gia nên để cho đàn ông thực hiện.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa