Assad, ISIS và Trump

[Assad, ISIS và Trump] Đây là phân tích của tôi sau 2 ngày tìm hiểu vấn đề. Một bên cho rằng nên can thiệp, vì hành động đó răn đe Nga, Iran và Trung Quốc/Bắc Hàn. Bất cứ ai sử dụng vũ khí hóa học sẽ không được tha thứ.
Một bên cho rằng không nên can thiệp vì hành động đó không phải của Assad. Vì assad không làm để Mỹ đánh. Nếu xét về logic thì đây là đám ISIS hay Hồi Giáo làm rồi cáo buộc assad làm
tới nay chưa ai công nhận Assad làm cả.
Còn phe cánh hữu chính thống thì nói như sau. Nên tấn công trụ sở chứa vũ khí hóa học/gas. Răn đe nước khác không được sử dụng vũ khí tương tự vì Mỹ sẽ tiêu diệt nó. Nhất là Trung Quốc và Nga. NHƯNG….cũng tuyệt đối không được chọn phe nào ở Syria – Assad hay ISIS vì cả 2 đều ác như nhau. Cả 2 đều cai trị bởi tư tưởng Hồi Giáo và cho dù phe nào thắng cũng sẽ có kết quả tương tự. Tốt nhất là đừng can thiệp. Vì Assad đã có Nga bảo vệ và hỗ trợ nên họ sẽ đánh bại ISIS. Nhưng ở đây là tuyệt đối không chấp nhận vũ khí hóa học và việc sử dụng nó. Muốn chiến thắng ở Trung Đông thì hãy để họ tự đánh nhau và tự làm suy yếu nhau. Đó là cách chống Hồi Giáo tốt nhất. — Ku Búa @ Cafe Ku Búa