Sinh viên Harvard: "Donald Trump nguy hiểm hơn ISIS"

Đây là một clip phỏng vấn ngắn trên khuôn viên đại học Harvard? Ai nguy hiểm hơn – Donald Trump hay ISIS? Câu trả lời của các sinh viên Harvard, vốn được coi là những người ưu tú và thông minh nhất nước Mỹ và thế giới, sẽ làm bạn rất sốc.