Martin Luther King Jr và CNXH

Martin Luther King Jr là một nhà đấu tranh dân quyền cho người da đen ở Mỹ nhưng ông ta không phải là một người bạn của Chủ Nghĩa Tư Bản. Ngoài việc có tư tưởng chống Tư Bản, ông ta còn là một nhà phản chiến tranh Việt Nam tiêu biểu. Sau đây là vài danh ngôn của ông ta.
 
“Hãy gọi nó là dân chủ, hay gọi nó là chủ nghĩa dân chủ xã hội, nhưng phải có một sự phân phối của cải tốt hơn trong đất nước này cho tất cả người con của Chúa.” – Martin Luther King Jr
 
“Sự ác độc của chủ nghĩa tư bản cũng như sự ác độc của chủ nghĩa quân phiệt và sự ác độc của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.” – Martin Luther King Jr
 
“Theo cái nhìn nào đó, bạn có thể nói rằng chúng ta đang trong một cuộc đấu tranh giai cấp.” – Martin Luther King Jr
 
“Một ngày chúng ta phải hỏi ‘Tại sao lại có 40 triệu người nghèo ở Mỹ? Và khi bạn hỏi câu đó, bạn đề cập đến những câu hỏi về hệ thống kinh tế, về sự phân phối của cải nói chung. Khi bạn hỏi câu đó bạn bắt đầu hoài nghi về nền kinh tế tư bản.” – Martin Luther King Jr
 
“Chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta không thể giải quyết vấn nạn của chúng ta hiện tại cho đến khi có một sự tái phân phối của cải kinh tế và quyền lực chính trị….điều này có nghĩa là một sự cách mạng về giá trị và những thứ khác.” – Martin Luther King Jr
 
“Chúng ta đang nói rằng có điều gì đó sai sai với chủ nghĩa tư bản. Phải có một sự tái phân phối của cải tốt hơn và có thể là Mỹ phải hướng đến một chủ nghĩa xã hội dân chủ.” – Martin Luther King Jr
 
“Chủ nghĩa tư bản của ngày nay đã không còn sự hữu ích của nó.” – Martin Luther King Jr
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
3aLRBGV