Hộ Khẩu và Nhà – Cái nào đi trước?

Có vài câu chuyện và câu hỏi hại não cho các bạn tự hỏi rồi tự trả lời. “Hộ Khẩu và Nhà – Cái nào di trước?”
 
1 — Có một chàng quê Cà Mau lên Sài Gòn sinh sống. Giờ anh ta muốn chuyển hộ khẩu về Sài Gòn. Giờ cán bộ nói muốn nhập khẩu vô Sài Gòn phải cắt hộ khẩu ở Cà Mau. Giờ anh ta về cắt hộ khẩu ở Cà Mau nhưng một anh cán bộ khác lại nói “Giờ anh cắt hộ khẩu, là không có hộ khẩu thì làm sao nhập hộ khẩu?” Hộ Khẩu và Nhà – Cái nào di trước?
 
2 — Một chú Việt Kiều về Việt Nam mua nhà. Nhưng không mua được vì không có hộ khẩu. Mà muốn có hộ khẩu thì phải có nhà. Mà muốn mua nhà thì phải có hộ khẩu. Mà muốn có hộ khẩu thì trước tiên phải có nhà. Mà không có nhà thì làm sao làm hộ khẩu. Hộ Khẩu và Nhà – Cái nào di trước?
 
3 — Một ông ăn xin kia sống không nhà cửa. Không nhà cửa thì không có hộ khẩu. Mà không có hộ khẩu thì không làm giấy tờ được, không làm Chứng Minh Nhân Dân được. Nghĩa là không phải là công dân. Vậy muốn làm công dân trước tiên phải có hộ khẩu. Mà muốn có hộ khẩu thì trước tiên phải có nhà. Mà giờ không có nhà sao làm hộ khẩu được? Hộ Khẩu và Nhà – Cái nào di trước?
 
4 — Có anh kia bán nhà nhưng chưa kịp thời mua nhà khác. Hộ khẩu anh ta đăng ký ở nhà cũ. Giờ nhà cũ bán thì người khác là chủ hộ khẩu. Giờ anh đó không có nhà. Không có nhà thì bị xóa hộ khẩu. Giờ muốn làm hộ khẩu phải có nhà. Mà muốn mua nhà phải có hộ khẩu. Mà muốn có hộ khẩu thì phải có nhà. Hộ Khẩu và Nhà – Cái nào di trước?
 
Nếu đọc xong không hiểu gì thì không sao vì người viết cũng chẳng hiểu nổi. Hộ Khẩu và Nhà – Cái nào di trước? Ai có thể trả lời được?
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
13697246_850037745129741_5354236862063645972_n