Cánh Tả, Cánh Hữu – 30 lý do để quan tâm

Cánh Tả là gì? Cánh Hữu là gì? Tại sao bạn phải quan tâm và tìm hiểu? Rất tiếc là tìm hiểu và quan tâm về chính trị thôi thì chưa đủ đâu. Bạn phải hiểu Cánh Tả và Cánh Hữu là gì nữa. Vì nó sẽ giải thích nhiều vấn đề và tình hình kinh tế và chính trị hiện tại. Tôi sẽ đưa bạn 30 lý do vì sao bạn nên quan tâm.

 1. Nếu bạn hiểu thế nào là Cánh Tả và Cánh Hữu, thì bạn sẽ hiểu lập trường chính của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa.
 2. Nếu bạn hiểu thế nào là Cánh Tả và Cánh Hữu, thì bạn sẽ hiểu vì sao năm 1975 Đảng Dân Chủ không chịu duyệt kinh phí cho VNCH bất chấp lời van xin của Đảng Cộng Hòa.
 3. Nếu bạn hiểu thế nào là Cánh Tả và Cánh Hữu, thì bạn có thể giải thích vì sao Đảng CSVN và Đảng CSTQ lại yêu thích Đảng Dân Chủ trong khi ghét Đảng Cộng Hòa.
 4. Nếu bạn hiểu thế nào là Cánh Tả và Cánh Hữu, thì bạn sẽ hiểu vì sao Nga lại bánh trướng dưới thời Obama chứ không phải Bush.
 5. Nếu bạn hiểu thế nào là Cánh Tả và Cánh Hữu, thì bạn sẽ hiểu vì sao Trung Quốc bánh trướng ở biển Đông dưới thời Obama chứ không phải Bush.
 6. Nếu bạn hiểu thế nào là Cánh Tả và Cánh Hữu, thì bạn sẽ hiểu vì sao khi Obama đáp xuống Trung Quốc ông ta không được đón tiếp bởi một nguyên thủ quốc gia.
 7. Nếu bạn hiểu thế nào là Cánh Tả và Cánh Hữu, thì bạn sẽ hiểu vai trò của Ronald Reagan và Đảng Cộng Hòa trong sự sụp đổ của Liên Xô.
 8. Nếu bạn hiểu thế nào là Cánh Tả và Cánh Hữu, thì bạn sẽ hiểu vì sao giới siêu giàu luôn ủng hộ Đảng Dân Chủ – vì đó là đảng phái của lợi ích nhóm.
 9. Nếu bạn hiểu thế nào là Cánh Tả và Cánh Hữu, thì bạn sẽ hiểu vì sao khi bạn đánh thuế lên người giàu, người nghèo mới là người chi trả hoặc gánh chịu tác hại.
 10. Nếu bạn hiểu thế nào là Cánh Tả và Cánh Hữu, thì bạn sẽ hiểu vì sao di dân bất hợp pháp và tội phạm rất khoái Đảng Dân Chủ và Barack Obama.
 11. Nếu bạn hiểu thế nào là Cánh Tả và Cánh Hữu, thì bạn sẽ hiểu rằng Chúa là nền tảng của nền văn minh Phương Tây.
 12. Nếu bạn hiểu thế nào là Cánh Tả và Cánh Hữu, thì bạn sẽ hiểu vì sao Hillary Clinton và chồng bà ta lại trở nên giàu có nhờ kinh doanh mối quan hệ chính trị.
 13. Nếu bạn hiểu thế nào là Cánh Tả và Cánh Hữu, bạn sẽ hiểu vì định nghĩa của “Hòa Bình Thông Qua Sức Mạnh.”
 14. Nếu bạn hiểu thế nào là Cánh Tả và Cánh Hữu, thì bạn sẽ hiểu vì sao phe tà không nể Barack Hussein Obama.
 15. Nếu bạn hiểu thế nào là Cánh Tả và Cánh Hữu, thì bạn sẽ hiểu vì sao chính sách bảo hộ kinh tế không bao giờ thành công.
 16. Nếu bạn hiểu thế nào là Cánh Tả và Cánh Hữu, thì bạn sẽ hiểu vì sao lại có Tu Chính Án 2 trong Hiến Pháp Mỹ – quyền để sở hữu vũ khí để bảo vệ Tu Chính Án 1, quyền tự do ngôn luận.
 17. Nếu bạn hiểu thế nào là Cánh Tả và Cánh Hữu, bạn sẽ hiểu vì sao các chính trị gia cánh tả Phương Tây lại thích phân chia cử tri theo chung tộc và giới chính – để kiếm lợi.
 18. Nếu bạn hiểu thế nào là Cánh Tả và Cánh Hữu, thì bạn sẽ hiểu vì sao Hồi Giáo có thể lộng hành ở Châu Âu trước sự thờ ơ của giới lãnh đạo Châu Âu.
 19. Nếu bạn hiểu thế nào là Cánh Tả và Cánh Hữu, thì bạn sẽ hiểu vì sao người dân Mỹ lại chọn Donald Trump.
 20. Nếu bạn hiểu thế nào là Cánh Tả và Cánh Hữu, thì bạn sẽ hiểu vì sao Al Gore lại quảng bá thuyết ấm lên toàn cầu và biến đổi khí hậu.
 21. Nếu bạn hiểu thế nào là Cánh Tả và Cánh Hữu, thì bạn sẽ hiểu vì sao việc Mỹ bỏ cấm vận cho Cuba là một sai lầm.
 22. Nếu bạn hiểu thế nào là Cánh Tả và Cánh Hữu, thì bạn sẽ thấy nhiều vấn đề với các học giả Việt Nam hiện tại, đa số vốn thiên tả hoặc cực tả.
 23. Nếu bạn hiểu thế nào là Cánh Tả và Cánh Hữu, thì bạn sẽ hiểu vì sao chỉ chủ nghĩa tư bản và thị trường tự do mới có thể xóa đói giảm nghèo.
 24. Nếu bạn hiểu thế nào là Cánh Tả và Cánh Hữu, thì bạn sẽ hiểu vì sao một chính phủ cai trị tốt nhất là một chính phủ làm ít nhất.
 25. Nếu bạn hiểu thế nào là Cánh Tả và Cánh Hữu, thì bạn sẽ hiểu vì sao di dân bất hợp pháp làm tổn hại di dân hợp pháp.
 26. Nếu bạn hiểu thế nào là Cánh Tả và Cánh Hữu, thì bạn sẽ hiểu vì sao Facebook lại tuyên chiến với Fake News – thực chất là tìm cách để dìm hàng tin tức cánh hữu.
 27. Nếu bạn hiểu thế nào là Cánh Tả và Cánh Hữu, thì bạn sẽ hiểu vì sao quyền lợi của bạn đến từ Tạo Hóa chứ không đến từ chính phủ.
 28. Nếu bạn hiểu thế nào là Cánh Tả và Cánh Hữu, thì bạn sẽ hiểu vì sao Mỹ phải làm cảnh sát của thế giới – vì sự lựa chọn khác sẽ rất tiêu cực.
 29. Nếu bạn hiểu thế nào là Cánh Tả và Cánh Hữu, thì bạn sẽ hiểu vì sao CSVN lại khoái ông John Kerry – cựu bộ trưởng Ngoại Giao Mỹ, vốn là một nhà phản chiến tiêu biểu thời Chiến Tranh Việt Nam.
 30. Nếu bạn hiểu thế nào là Cánh Tả và Cánh Hữu, thì bạn sẽ hiểu vì sao Đảng Dân Chủ không phải là đồng minh của Việt Nam mà là đồng minh của đảng CSVN.

Đó là tại sao bạn nên quan tâm đến Cánh Tả và Cánh Hữu. Nó sẽ giúp bạn giải thích rất nhiều vấn đề hiện tại. Và bạn có thể bắt đầu tìm hiểu ở Cafe Ku Búa.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa