Sự thật về công lý xã hội

“Công Lý Xã Hội” là một cái từ mà bạn nghe gần như mỗi ngày. Nhưng bạn đã nghe ai đó định nghĩa nó là gì không? Jonah Goldberg của viện American Enterprise Institute tìm cách giải nghĩa từ này. Trong quá trình đó, ông ta phơi bày sự thật của chủ trương của những ai sử dụng từ Công Lý Xã Hội. Một điều vốn nghe rất tử tế và cao thượng hóa ra là một điều gì đó rất khác.
Hãy thử nói câu này ở một buổi tiệc của bạn. Hãy hỏi các vị khách của bạn định nghĩa cái từ “Công Lý Xã Hội.” Vâng, đây không phải là trò chơi Charades hay Twister đâu, nhưng nó sẽ tạo vài cuộc thảo luận thú vị, nhất là nếu các vị khách của bạn là những người có khuynh hướng cánh tả. Vì mọi người bên khuynh hướng đó nói liên tục về công lý xã hội, họ sẽ có thể đưa ra một định nghĩa đúng đắn, đúng không? Nhưng hỏi 10 người cánh tả để nói với bạn rằng ý của họ là gì kho nói đến Công Lý Xã Hội và bạn sẽ có 10 câu trả lời khác nhau.
Đó là bởi vì Công Lý Xã Hội có thể có bất cứ ý nghĩa gì mà những người nói nó muốn nó có. Gần như không có ngoại lệ, những công đoàn lao động, các trường đại học và cao đẳng, những tổ chức tư nhân và những tổ chức từ thiện công cộng cho rằng nhiệm vụ tối thiểu của họ là quảng bá Công Lý Xã Hội mọi lúc mọi nơi. Đây là Lời Tuyên Bố Mục Đích của tổ chức AFL-CIO, nhưng nó có thể mà lời tuyên bố của hàng ngàn tổ chức tương tự. “Mục đích của AFL-CIO là cải thiện đời sống của những gia đình lao động – để đem công lý kinh tế đến nơi làm việc, và Công Lý Xã Hội đến đất nước chúng ta.” Nói ngắn gọn, Công Lý Xã Hội là mật mã cho những điều tốt mà không ai có thể cãi lại – và không ai sẽ đủ gan để chống đối.
Điều này làm nhà kinh tế vĩ đại Fredrich Hayek rất lo ngại. Đây là điều ông ta đã viết vào năm 1976, 2 năm sau khi thắng giải Nobel Kinh Tế Học. “Tôi bắt đầu cảm thấy mạnh mẽ rằng sự phục vụ lớn nhất mà tôi có thể làm cho công dân của tôi sẽ là khiến những người phát biểu và những người viết trong số họ cảm thấy nhục nhã khi sử dụng từ Công Lý Xã Hội.” Tại sao Hayek lại tức giận với một điều trông rất tích cực và không thể phản đối như Công Lý Xã Hội ? Bởi vì Hayek, như thường lệ, đã thấy sự thật ở trọng điểm của vấn đề. Và điều ông ta trông thất làm ông ta lo sợ. Hayek hiểu rằng dưới những cơ hội chính trị và sự lười biếng về mặt trí thức của từ Công Lý Xã Hội là một sự tuyên bố triết lý với hàm ý rằng tự do phải được hy sinh để có thể tái phân phối thu nhập.
Cuối cùng, Công Lý Xã Hội là về nhà nước tích lũy quyền lực càng lớn để có thể làm những “điều tốt.” Vậy những điều tốt đó là gì? Vâng, đó là bất cứ điều gì mà những nhà đấu tranh của Công Lý Xã Hội quyết định. Nhưng trước tiên, cuối cùng và mãi mãi là mục đích của sự tái phân phối kinh tế. Dựa theo học thuyết của Công Lý Xã Hội , người giàu luôn có quá nhiều, và người nghèo không bao giờ có đủ. Bạn không cần phải tin tôi thôi. Đây chính là cách mà một báo cáo của Liên Hiệp Quốc đã thực hiện về Công Lý Xã Hội đã định nghĩa từ đó: “Công Lý Xã Hội có thể được hiểu rộng rãi là sự phân phối công bằng và nhân đạo của thành quả của sự phát triển kinh tế.
Công Lý Xã Hội không thể thực hiện được nếu không có những chính sách tái phân phối mạnh mẽ được hiểu và thực hiện bởi những cơ quan công quyền.” Tôi nói lại: “những chính sách tái phân phối mạnh mẽ và chặt chẽ được hiểu và thực hiện bởi các cơ quan công quyền.” Và nó còn tệ hơn nữa. Báo cáo của Liên Hiệp Quốc tiếp tục khẳng định rằng: “Những người tin vào điều đó hiện nay một cách tuyệt đối mà xác định với đức hạnh và công lý không phải là những người bạn đồng hành thích hợp và sẵn lòng với những người bảo vệ Công Lý Xã Hội .” Dịch: nếu bạn tin rằng sự thật công lý và những khái niệm độc lập của chủ trương của những thế lực tiến triển như được định nghĩa bởi cánh tả, bạn là một kẻ thù của Công Lý Xã Hội .
Lòng thương hại – hay Công Lý Xã Hội – là khi chính phủ lấy tiền của bạn và đưa nó cho một người khác. Lòng tham là khi bạn muốn giữ tiền của bạn lại. Mục đích chính chính của Công Lý Xã Hội, sau đó, tương đương với một bản cáo trạng của một xã hội tự do. Nó gợi ý rằng bất cứ sự bất công theo nhận thức nào, hay đau khổ nào, hay nhu cầu kinh tế nào phải được giải quyết bởi một nỗ lực của chính phủ để đối phó với sự bất công đó, sự đau khổ đó hay sự mong muốn kinh tế đó. Điều chúng ta cần làm là dùng câu thần phép ”Công Lý Xã Hội” và chúng ta sẽ đi đến điểm đó.
Việc sử dụng Công Lý Xã Hội luôn hiệu quả từ giả định rằng những người đúng đắn – – hay một thiểu số thông thái – có thể áp đặt sự công bằng, thịnh vượng và bất cứ điều tốt đẹp nào mà bạn có thể nghĩ ra. Và cơ quan duy nhất có thể áp đặt Công Lý Xã Hội chính là chính phủ. Và hãy nhớ điều này, quan điểm chung của những nhà cánh tả cao cấp là những nhà cánh hữu là những người muốn áp đặt những giá trị của họ lên người khác. Những nhà đấu tranh tự phong của Công Lý Xã Hội tin rằng chính phủ phải chữa bệnh và có thể chữa được tất cả những điều sai trái.
Bất cứ ai mà không đồng ý là một kẻ thủ của cái gọi là đúng và tử tế. Và chính phủ vì thế phải ép họ làm những gì được cho là công bằng.Và điều đó, như Hayek đã đoán trước đây, không còn là một xã hội tự do nữa. Liệu đó có phải là một xã hội mà bạn muốn sống hay không? Nếu không, hãy cẩn trọng với những thứ sẽ được thực hiện dưới danh nghĩa Công Lý Xã Hội. Tôi là Jonah Goldberg của viện American Enterprise Institute và báo National Review choĐại Học Prager.
[Ku Búa @ Cafe Ku Búa, theo Prager U, What is Social Justice] [paypal_donation_button]