Chính phủ lớn giết chết doanh nghiệp nhỏ

Chúng ta nghe rất nhiều về các doanh nghiệp lớn trong tin tức, nhưng doanh nghiệp nhỏ mới là cỗ máy của nền kinh tế Mỹ. Mỹ là quê hương của hơn 28 triệu doanh nghiệp nhỏ mà sử dụng 57 triệu nhân viên. Và khi bạn cộng thêm các người chủ và nhân viên lại với nhau, đó là một cộng đồng tầm 85 triệu người Mỹ siêng năng sống nhờ vào sự thành công của doanh nghiệp nhỏ – vốn là đa phần của lực lượng lao động trong giới tư nhân.
Những người chủ của doanh nghiệp nhỏ là những người tạo công ăn việc làm quan trọng nhất của Mỹ: các doanh nghiệp nhỏ của Mỹ chiếm tầm 2 phần 3 của những công việc mới được tạo ra giữa năm 1993 và 2013 – tổng cộng 11.8 triệu cơ hội nghề nghiệp mới. Vào năm 2012, các doanh nghiệp nhỏ đã tạo ra hơn 2.1 triệu việc làm mới. Các doanh nghiệp nhỏ là những người tạo việc làm chính của đất nước bởi vì họ thường phát triển và tìm kiếm những thị trường mới để mở rộng.
Để làm vậy, họ cần thêm nhân viên trong quá trình. Các doanh nghiệp lớn, mặt khác, thường giữ nguyên quy mô, chỉ tuyển dụng những nhân viên mới để thay đổi những nhân viên nghỉ việc. Đáng tiếc rằng, những mức thuế cao và những quy định gần đây của chính phủ về y tế, tài chính và lao động thường chủ yếu làm tổn hại các doanh nghiệp nhỏ và ngăn chặn họ phát triển và tạo thêm việc làm mới cho nền kinh tế. Các doanh nghiệp lớn với lợi nhuận lớn có thể có tiền để tuần thủ với sự quan liệu trong một cách mà các doanh nghiệp nhỏ mới bắt đầu không thể. Kết quả là, các doanh nghiệp nhỏ vẫn chưa phục hồi hoàn toàn từ Cuộc Đại Suy Trầm – và nó được cho thấy bởi thị trường lao động yếu kém.
Hơn 94 triệu người Mỹ hiện tại không đi làm hoặc đang tìm kiếm công việc. Mức tham gia vào thị trường lao động – vốn đo mức phần trăm nhân viên và những người tìm việc làm ở Mỹ – hiện tại dưới 63 phần trăm, mức thấp nhất kể từ cuối thập niên 1970. Để đem các doanh nghiệp nhỏ lại, và tăng cường thị trường lao động, những mức thuế và quy định vốn tiêu diệt việc là phải được hủy bỏ. Những người tạo việc làm nên được khuyến khích để tuyển dụng hơn nhân viên, chứ không phải bị ép để giảm cơ hội nghề nghiệp.
Với 85 triệu người sống nhờ vào sự thành công của những doanh nghiệp lớn, điều đó rất dễ để hiểu vì sao doanh nghiệp nhỏ lại quá lớn để thất bại.
[Ku Búa @ Cafe Ku Búa][Theo Prager U, Big government kills small busineses] Bạn có thể ủng hộ qua Paypal donatekubua@gmail.com hoặc góp $1/tháng qua Patreon Cafe Ku Búa] [paypal_donation_button]