3 cách để giảm chi phí y tế

Chi phí y tế đang tăng đáng kể. Kể từ khi bộ luật Obamacare (Bộ Luật Y Tế Giá Phải Chăng – ACA) đã được thông qua vào năm 2010, chi phí y tế đã tăng bằng 2 con số mỗi năm. Dự luật y tế thực tế đã làm nhiều người nhận được bảo hiểm hơn, và đã giúp những ai với vấn đề như những bệnh tật có trước. Nhưng vấn đề với bộ luật y tế mới không phải là việc nó tìm cách làm gì, mà chính là việc nó đã thất bại để làm gì: đó là để giảm chi phí. Giải pháp cho vấn đề chi phí là thị trường tự do và sự cạnh tranh. Đây chỉ là 3 ý tưởng mà có thể tạo ra sự khác biệt khổng lồ.
Số 1 – Chúng ta có thể trả lại gánh nặng thuế lên các công ty bảo hiểm. Bộ luật Obamacare đã cộng thêm $60 tỷ tiền thuế lên các nhà bảo hiểm sức khỏe, vốn ép họ phải tính thêm tiền cho người tiêu dùng để trang trải chi phí của họ. Khoản thuế đó được tính thêm vào giá cả, cho nên một khoản thuế lên các công ty bảo hiểm có nghĩa là chi phí cao hơn cho tất cả chúng ta.
Số 2 – Chúng ta có thể cắt giảm quy định cho các gói bảo hiểm y tế. Bộ luật Obamacare có rất nhiều yêu cầu mà ép các gói bảo hiểm phải bao gồm một danh sách lợi ích vô cùng lớn. Nếu bạn muốn một gói bảo hiểm cơ bản mà chỉ chi trả cho những tai nạn thảm khốc, như tai nạn xe hơi hoặc ung thư, hiện tại bạn không thể mua nó. Bằng cách gia tăng lợi ích của tất cả gói bảo hiểm nó giới hạn sự cạnh tranh và đẩy giá cả lên bằng cách ép những công ty bảo hiểm nhỏ hơn ra khỏi thị trường. Các gói bảo hiểm thảm khốc với giá thấp mà thường được mua bởi những người trẻ và khỏe mạnh không còn tồn tại bởi vì những yêu cầu của bộ luật Obamacare. Việc đưa vào càng nhiều công ty bảo hiểm càng tốt vào trong thị trường có thể đẩy giá cả xuống bằng cách khuyến khích các doanh nghiệp cạnh tranh để cắt giảm chi phí. Bộ luật Obamacare đã làm điều ngược lại: càng ít sự cạnh tranh và giá cả lại cao hơn.
Số 3 – Khuyến khích sự sáng tạo trong y tế. Chi phí để đưa một loại thuốc mới ra thị trường đã vượt qua mức $2.5 tỷ đô. Và Obamacare đặt thêm khoản gánh nặng thuế $22 tỷ lên những công ty chế tạo dược phẩm, chính những doanh nghiệp mà sản xuất những loại thuốc cứu người và chữa bệnh cho những ai gặp nạn. Việc trừng phạt những nhà sản xuất thuốc ép họ phải tính giá cả cao hơn để trang trải cho những khoản tiền tiêu cho việc nghiên cứu, phát triển và các khoản thuế. Nếu chúng ta khuyến khích, chứ không phải trừng phạt những nhà chế tạo thuốc, điều đó sẽ dẫn đến càng nhiều đột phá và giảm chi phí – đây là sự thắng lợi, sự thắng lợi cho tất cả chúng ta.
Khi chi phí y tế tăng vô cùng đáng kể, đừng quên rằng thị trường tự do là cơ hội tốt nhất của chúng ta để giới hạn nó.
[Ku Búa @ Cafe Ku Búa, theo Information Station, Three Ways To Reduce Healthcare Costs] Bạn có thể ủng hộ qua Paypal donatekubua@gmail.com hoặc góp $1/tháng qua Patreon Cafe Ku Búa[paypal_donation_button]