10 người bạn hiện tại của CS và CNXH]

Đã nói về đối thủ thì phải nói về ai là bạn của CS và CNXH nữa chứ. Vô thẳng vấn đề.
1. Đảng Dân Chủ Mỹ. Thực chất họ là một đảng CNXH trá hình, đã biến chất từ lâu rồi. Đến mức JFK cũng sẽ không nhận ra. Chủ trương của họ là chính phủ bành trướng và tập trung quyền lực.
2. CNN. – Crony News Network. Họ đã mất sạch uy tín. Họ và đám truyền thông cánh tả đại chúng.
3. Các giáo sư cánh tả ở đại học Phương Tây. Bộ máy tẩy não cũng bắt đầu từ đây. Điển hình là ông Krugman và Stiglitz.
4. Đại Học Fulbright và các giáo sư – Thực chất đây là một cơ sở đào tạo lãnh đạo và cán bộ cho CS không hơn không kém. Những chính sách họ đưa ra là kinh tế và quyền lực chính trị tập trung.
5. Nho Giáo – CS thực chất là Nho Giáo biến chất.
6. George Soros – Ông trùm cánh tả đã tài trợ cho vô số các tổ chức thiên CNXH.
7. Hồi Giáo và người Hồi Giáo – Hệ tư tưởng CNXh và Hồi Giáo có nhiều điểm tương đồng, nhất là về tập trung quyền lực và chiếm đoạt của cải. Không bất ngờ gì khi người Hồi Giáo ủng hộ Đảng Dân Chủ gần như tuyệt đối.
8. Người nghèo và lòng GATO – Thằng nghèo nhìn thấy thằng giàu nghĩ là họ giàu bằng cách ăn cắp của người khác.
9. Người lười biếng và thích ăn bám – Người ăn bám thích CNXH vì nó cho họ cái có để không làm gì cũng có miếng ăn.
10. Các chính trị gia cánh tả – Cách dễ nhất để kiếm phiếu là gì? Hứa với người nghèo là bạn sẽ lấy tiền của người khác để chia bớt lại cho họ. Bernie Sanders và Hillary Clinton là 2 ví dụ điển hình.
 
Tôi chỉ có thể nghĩ ra bao nhiêu đó. Ai muốn thêm cứ thêm.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa