8 tiêu chuẩn của trường tư

Ở Việt Nam không có trường tư nào đúng nghĩa. Trường tư đúng nghĩa là phải hoạt động độc lập khỏi chính phủ từ tài chính, tuyển dụng, chương trình dạy, chính sách dạy và phương hướng hoạt động. Bạn có thể mở một ngôi trường “quốc tế” có học phí 500 triệu/năm thì chẳng có ý nghĩa gì nếu trường đó bị kiểm soát về mặt chính trị và chương trình học. Sau đây là 8 tiêu chuẩn của trường tư:
1. Thành lập bởi tư nhân.
2. Nguồn vốn và kinh phí duy trì tuyệt đối không được đến từ chính phủ.
3. Chính sách tuyển dụng độc lập. Họ tuyển dụng như một công ty. Hoàn toàn không có biên chế giáo viên suốt đời.
4. Chính sách chiêu sinh độc lập. Họ có thể phân biệt người Công Giáo hoặc không, người nước ngoài hoặc không.
5. Chương trình giáo dục độc lập. Họ có thể dùng hoặc ăn theo chương trình giáo dục của Bộ Giáo Dục sở tại, nhưng không cần phải đi theo.
6. Ban quản trị tuyệt đối không có người của chính phủ. Thành viên có thể làm cho chính phủ nhưng họ tham gia vào ban quản trị với tư cách cá nhân độc lập.
7. Hoạt động độc lập khỏi chính sách chính phủ. Chính phủ muốn ngày 30/4 học sinh phải hát quốc ca, nhưng trường tư không cần làm theo.
8. Không được xin tiền chính phủ. Báo cáo lời lỗ với cổ đông như một công ty.
Dựa theo 8 tiêu chuẩn trên thì cái trường có học phí 500tr/năm ia có thể đáp ứng được bao nhiêu?
Ku Búa @ Cafe Ku Búa