Khoe mình quen ông này bà kia

Tôi thấy làm lạ khi nhiều người khoe “tao quen ông này, bà kia” hay “tao mới đi ăn với ông C, giám đốc Sở D về” rồi như thể trông chờ người khác khen và ngưỡng mộ mình. Điều đó chỉ đúng ở thời Pháp và “Ngụy.”
“Ông nội tao hồi đó làm cho tụi Pháp.”
“Đầu, vậy hả? Ổng chắc học siêu lắm ha. Mà ghê thiệt.”
“Ông tao hồi đó là cảnh sát thời VNCH, ông bác tao thì đi lính.”
“Đầu, ông với bác mày chắc cái tài lắm ha. Nhìn nhà mày bây giờ tao đâu nghĩ vạy, cứ tưởng……”
“Chú tao đang làm ở sở ABC, sắp tới ổng muốn tao vô cơ quan ABC, mới đi ăn ở nhà ông ZXC về nè mày.”
Im lặng rồi nói thầm trong bụng: “Thằng này học dốt chết mẹ ra, chẳng có tài gì cả.”
Việc bạn khoe bạn quen ai đó hay mới đi nhậu với ông nào bà nào đó chẳng thể hiện cái gì, trừ việc bạn là một thằng bất tài, nhu dốt và đần độn. Nhất là ở xã hội Việt Nam hiện tại. Bạn chỉ nhận được sự khinh thường từ người khác mà thôi. Trong mắt mọi người, bạn là một thằng đần bất tài. Bỏ cái tật đó đi nghe chưa, bỏ nha chưa, bỏ nha chưa. — Ku Búa @ Cafe Ku Búa