Chúa của Thiên Chúa Giáo và Chúa của Hồi Giáo

Trong các cuộc tranh luận về Hồi Giáo, một lập luận thường xuyên được sử dụng là “Người Hồi Giáo, Thiên Chúa Giáo và Do Thái Giáo đều tin vào một Chúa.” Đã bao nhiêu lần bạn nghe câu đó rồi? Đó là một sự dối trá trắng trợn hoặc nhẹ nhất là một sự hiểu lầm cơ bản.
Việc nói người Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo đều tin chung một Chúa cũng như nói người dân Mỹ và người dân Nga đều tin vào một lãnh đạo. Quốc trưởng Mỹ hiện tại là Tổng Thống Trump, quốc trưởng của Nga hiện tại là Tổng Thống Putin. Cả 2 người đều là “quốc trưởng” nghĩa là người đứng đầu cơ quan hành pháp của quốc gia và là người đại diện cho đất nước của họ. Nhưng 2 người thì không như nhau và không phải là một.
Tương tự. Chúa của Thiên Chúa Giáo là Chúa, người tạo hóa. Còn Chúa của Hồi Giáo là Allah, cũng là Chúa. Vậy sự khác biệt là gì?

  1. Chúa của Thiên Chúa Giáo dạy con người yêu thương. Chúa của Hồi Giáo dạy con người chém giết.
  2. Chúa của Thiên Chúa Giáo dạy con người rằng tất cả con người đều bình đẳng. Chúa của Hồi Giáo dạy con người rằng những ai không phải là người Hồi Giáo là dơ bẩn là người ngoại đạo và họ xứng đáng bị giết.
  3. Chúa của Thiên Chúa Giáo dạy khi một ai đó đánh bạn, hãy thứ tha. Chúa của Hồi Giáo dạy con người khi một ai đó đánh bạn, hãy trả thù.
  4. Chúa của Thiên Chúa Giáo dạy con người không được nói dối. Chúa của Hồi Giáo dạy con người hãy nói dối nếu điều đó đem lợi ích về cho Hồi Giáo.
  5. Chúa của Thiên Chúa Giáo dạy con người không được ám sát hay giết người. Chúa của Hồi Giáo dạy con người giết kẻ ngoại đạo hoặc ép họ khuất phục là nhiệm vụ, ngươi chỉ được lên thiên đường nếu làm điều đó.
  6. Chúa của Thiên Chúa Giáo dạy con người rằng đàn ông chỉ có một vợ, và vợ chỉ có một chồng. Chúa của Hồi Giáo dạy con người rằng đàn ông có thể có 4 người vợ.
  7. Chúa của Thiên Chúa Giáo dạy con người phải bênh vực lẽ phải và kẻ yếu. Chúa của Hồi Giáo dạy con người phải xâm chiếm và chinh phục những kẻ khác.
  8. Chúa của Thiên Chúa Giáo dạy con người hãy lấy 10 điều răn là nền tảng đạo đức. Chúa của Hồi Giáo dạy con người hãy lấy Koran làm nền tảng đạo đức vì đó là lời thánh.
  9. Chúa của Thiên Chúa Giáo dạy con người làm việc cật lực, vì đó là vinh quang. Chúa của Hồi Giáo dạy con người hãy bắt người ngoại đạo làm việc đóng thuế để nuôi họ.
  10. Chúa của Thiên Chúa Giáo dạy con người không được ăn cắp. Chúa của Hồi Giáo dạy con người hãy ăn cắp đồ của người ngoại đạo.

Vậy thì làm sao Chúa của Hồi Giáo và Chúa của Thiên Chúa Giáo là một được? Nó khác hoàn toàn. Cho nên khi bạn nghe ai đó nói rằng “Người Hồi Giáo, Thiên Chúa Giáo và Do Thái Giáo đều tin vào một Chúa” thì hãy xác định rằng người đó là kẻ thiếu hiểu biết, ngu ngốc nếu không phải là một kẻ nói láo mà không biết ngượng. Tôi là Ku Búa viết cho Cafe Ku Búa.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
chua