Nếu muốn xây dựng văn minh vỉa hè thực sự, thì hãy…

  1. Nếu muốn xây dựng văn minh vỉa hè thực sự, thì hãy bỏ chính sách hộ khẩu để người nghèo có thể vô làm công ty chính thức chứ không sống như những người vô gia cứ bất hợp pháp trên chính quê hưởng mình.
  2. Nếu muốn xây dựng văn minh vỉa hè thực sự, thì hãy đuổi những cán bộ quản lý đô thị nhận tiền bảo kê để duy trì văn hóa vỉa hè.
  3. Nếu muốn xây dựng văn minh vỉa hè thực sự, thì hãy dẹp đám xã hội đen đang tận thu từ vỉa hè để kiếm lời trước sự hiện diện của cơ quan chức năng.
  4. Nếu muốn xây dựng văn minh vỉa hè thực sự, thì hãy dẹp bỏ sảnh đón khách của Khách Sạn Windsor Plaza Hotel ở Quận 5, nó chiếm nguyên cái vỉa hè mày chẳng thấy cơ quan chức năng nào đến cả.
  5. Nếu muốn xây dựng văn minh vỉa hè thực sự, thì hãy giảm thuế và quan liêu để doanh nghiệp đầu tư và tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân. Chẳng ai muốn ngồi dưới nắng mưa để kiếm những đồng tiền lẻ tẻ cả.
  6. Nếu muốn xây dựng văn minh vỉa hè thực sự, thì hãy đầu tư vào hệ thống vận chuyển công cộng như xe buýt hay xe điện. Còn không thì hãy tư nhân hóa và cho phép các công ty tư nhân khai thác. Sự sánh tạo của họ sẽ đem lại sự văn minh.
  7. Nếu muốn xây dựng văn minh vỉa hè thực sự, thì hãy phạt và đuổi việc những cán bộ và viên chức nào cấp phép cho phép xây dựng những công trình chiếm vỉa hè. Phạt người dân mà không phạt cán bộ tham nhũng thì đâu có công bằng?
  8. Nếu muốn xây dựng văn minh vỉa hè thực sự, thì hãy dẹp bỏ những công trình và cơ sở của nhà nước đang lấn chiếm vỉa hè và không tuân thủ pháp luật. Nếu luật pháp chỉ áp dụng đối với dân còn nhà nước thì không thì làm sao dân phục?
  9. Nếu muốn xây dựng văn minh vỉa hè thực sự, thì hãy trồng cây xanh chứ đừng đập bỏ.
  10. Nếu muốn xây dựng văn minh vỉa hè thực sự, thì hãy hỏi ý kiến của người dân địa phương về những công trình nào đang cản trở và lấn chiếm vỉa hè của họ.

Chỉ có như thế mới xây dựng được văn minh vỉa hè. Đằng này chỉ đột nhiên áp dụng rồi bỏ lơ sau vài ngày thì 1000 năm sau vẫn sẽ vậy. Người nghèo vẫn phải mưu sinh, vỉa hè vẫn là nơi để lợi ích nhóm lợi dụng để kiếm lời. Nếu muốn xây dựng văn minh vỉa hè thực sự, thì hãy bắt đầu ở bên trong cơ quan nhà nước trước!
Ku Búa @ Cafe Ku Búa