Vì sao Công An không được xuất cảnh?

Hiện tại các thành viên của lực lượng công an và quân đội không được xuất cảnh. Họ chỉ được xuất cảnh bằng hộ chiếu công vụ và phải được cho phép có thời hạn cố định. Đây là điều hơi vô lý vì các thành viên của lực lượng công an và quân đội khác trên thế giới vẫn có thể đi du lịch nước ngoài bình thường. Vậy tại sao ở Việt Nam họ lại bị cấm. Có rất nhiều giả thuyết cho điều này. Tôi đơn giản chỉ tóm tắt lại.

  1. Duy trì lực lượng để đảm bảo an ninh quốc gia – Các thành viên của cảnh sát (và quân đội) là lực lượng đảm bảo an ninh quốc gia. Nếu họ vắng mặt thì lấy ai? Điều này nghe không thuyết phục.
  2. Hạn chế tiếp xúc với lực lượng an ninh nước ngoài – Nếu họ dễ tiếp xúc với lực lượng nước ngoài thì dễ bị lợi dụng và thao túng. Cái này thì hơi thuyết phục.
  3. Hạn chế họ công khai bí mật quốc gia cho tổ chức nước ngoài – Việc đi ra ngoài dễ dàng có thể khiến họ tiết lộ thông tin mật về quốc gia, điều này sẽ là trở ngại đối với an ninh quốc gia. Nghe thì hơi thuyết phục nhưng chưa đủ.
  4. Giữ gìn và kìm nén lực lượng ngu dốt và kém hiểu biết để sai bảo – Đây có thể là lý do chính đáng và thuyết phục nhất. Hiện tại Việt Nam là một nước độc đảng và lực lương cảnh sát và quân đội là vệ sĩ của đảng. Họ cần phải trung thành với tư tưởng và chủ trương của đảng. Nhưng hiện tại lý tưởng đó đang bị đe dọa. Nếu những vệ sĩ của nhà nước được tiếp xúc với bên ngoài, có cái nhìn khác, tiếp cận những lý tưởng và tư tưởng khác thì nó sẽ có tác động gì với tinh thần và lòng trung thành của họ? Tôi nghĩ là họ sẽ bớt trung thành. Đó là lý do thuyết phục nhất.

Vì không được tự do đi đó đấy, không được tiếp xúc với thế giới nên có thể nói là các thành viên của công an và quân đội như mấy con cóc ngồi đáy giếng. Đối với họ chỉ đảng và nhà nước, tất cả những thứ còn còn lại vô nghĩa. Và sự tồn tại của nhà nước phụ thuộc vào sự thiếu hiểu biết này. Đó là tại sao các thành viên của lực lượng công an và quân đội ở Việt Nam không được xuất cảnh ra nước ngoài.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa