Vì sao bạn không nên mở cửa hàng Vietlott

Số là nãy chạy xe ôm thấy nhiều đại lý Vietlott không mở hoặc đóng cửa. Nên giờ đang ngồi chờ khách đi xe ôm nên tôi tính nháp về mô hình này để tìm hiểu nguyên nhân. Bạn không nên mở đại lý vé số tự chọn Vietlott. Đó là sự khẳng định của tôi sau khi phân tích mô hình và tính nháp. Vô thẳng vấn đề. Tôi tính sai thì nhớ nói nhé, tôi chỉ là một thằng chạy xe ôm.

 • Hoa hồng của Vietlott là 5% trên doanh thu bán xổ số. Nghĩa là bán cái vé 10,000 VND thì đại lý được ăn 5% là 500đ.
 • Mỗi dãy số có giá 10,000 VND, đạ lý hưởng 5% hoa hồng là 500đ.
 • Giờ một cửa hàng bình quân có 300 khách, con số này rất lạc quan vì đa số thấp hơn.
 • Trung bình một lượt khách mua 4 dãy số.
 • Cứ cho là ngày nào cũng có khách hàng đều đặn đi.

Tổng doanh thu một tháng là = 300 khách x 4 dãy số x 30 ngày x 10,000 VND giá trị một dãy số = 360,000,000 VND
Hoa hồng 5% = 360,000,000 x 5% = 18,000,000 VND = doanh thu/tháng
300 khách là con số hơi khách quan, giờ hạ xuống 200 lượt khác ngày thì doanh thu là = 200 x 4 x 30 x 10,000 = 240,000,000 VND
Hoa hồng 5% cho 200 lượt khách là = 240,000,000 x 5% = 12,000,000 VND = doanh thu/tháng
Giờ nói về chi phí:

 • Thuê mặt bằng 30m2, giá 5 triệu một tháng.
 • Chi phí thuê 2 nhân viên làm liên tục từ sáng tới tối. Mỗi người lương 4tr/tháng, 2 người là 8 triệu tháng, chưa tính thưởng theo doanh thu. Nếu là bản thân làm thì không tính lương, lấy công làm lời.
 • Thuế tính theo hộ kinh doanh cá thể, tối thiểu 600,000 VND/tháng.
 • Chi phí vặt 500,000 VND/tháng
 • Và nhiều thứ chi phí và thuế khác nhưng tạm cho là không có để dễ tính đi.

Tổng chi phí = 5,000,000 VND mặt bằng + 8,000,000 VND lương 2 nhân viên + 600,000 VND thuế hàng tháng + chi phí vặt 500,000 = 14,100,000 VND/tháng
Lợi nhuận cho 300 lượt khách = 18tr – 14.1 tr = 3.9tr
Lợi nhuận cho 200 lượt khách = 12tr – 14.1 tr = lỗ 2.1tr
Nếu lấy công làm lời, làm liên tục không thuê nhân viên:
Lợi nhuận cho 300 lượt khách = 18tr – 14.1 tr + 8tr lương = 11.9 triệu
Lợi nhuận cho 200 lượt khách = 12tr – 14.1 tr + 8 tr lương = 5.9tr
 
Kết luận:

 • Ước tính nếu thuê nhân viên, trung bình mỗi ngày có 300 lượt khách, mua 4 dãy số, thì bạn lời 3.9tr/tháng.
 • Ước tính nếu thuê nhân viên, trung bình mỗi ngày có 200 lượt khách, mua 4 dãy số, thì bạn LỖ 2.1tr/tháng.
 • Ước tính nếu lấy công làm lời, trung bình mỗi ngày có 300 lượt khách, mua 4 dãy số, bạn lời 11.9tr/tháng.
 • Ước tính nếu lấy công làm lời, trung bình mỗi ngày có 200 lượt khách, mua 4 dãy số, bạn lời 5.9tr/tháng.

Thằng xe ôm này xin kết luận, mở không đáng. Chỉ Công Ty Vietlott lời chứ đại lý không lời.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa