Thông điệp Trump gửi cho bà Merkel

Thủ tướng Đức bà Merkel có chuyến thăm Mỹ chính thức. Khác với Obama, Trump đã đưa ra thông điệp rõ ràng qua lời nói và thái độ đón tiếp. Và thông điệp đó là:
– Đồ ngu dốt, bà đã để cho đám Hồi Giáo phá nát đất nước bà và Châu Âu. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra ở Mỹ.
– Nước Đức nhờ quân Mỹ đóng ở đó nên mới được an toàn, cho nên đừng bao giờ lên mặt chảnh chó dạy đời tôi.
– Tôi tranh cử trên thông điệp đả kích chính sách nhập cư ngu dốt của bà, giờ tôi bắt tay bà thì cử tri sẽ nghĩ gì về tôi?
– Nước Đức từ một nước hùng mạnh giờ là một nước yếu đuối và nhu nhược. TÔI KHINH!
– À còn cái vụ nghe lén, tôi nghe lén bà trong khi đó bà cũng nghe lén tôi.
– Mỹ là cảnh sát thế giới chứ không phải Đức. Lý tưởng Hòa Bình Thông Qua Sức Mạnh sẽ là chủ trương trong 4 năm tiếp theo chứ không phải đàm phán.
– Hồi Giáo là con rắn độc, nó cần phải bị dẹp bỏ. Bà có thể ủng hộ hoặc đứng cản trở tôi.
– Phụ nữ mà làm lãnh đạo thật mà thảm họa.
– Bà nên học hỏi bà May của nước Anh kìa. Tôi khinh bà nhưng không khinh bà May, hiểu rồi chứ?
– Bà đã công khai chỉ trích tôi, báo chí Đức cũng đã đồng loạt chửi tôi. Giờ bà còn dám không?
– Tôi là Donald J Trump chứ không phải Barack Obama. Đừng giỡn mặt với tôi.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa