Những điều Việt Nam đang làm giống Venezuela

Hãy học bài học từ Venezuela. Đừng đi theo con đường của họ.
1. Kiểm soát dòng chảy của ngoại tệ, không cho phép thị trường tự quyết định, giao dịch và lưu thông tiền tệ xuyên biên giới. Hiện tại muốn mua ngoại tệ chính thức ở ngân hàng phải chứng minh mục đích và bị giới hạn. Tiền phải được lưu thông tự do vô điều kiện vì nó là sự phản ánh tổng quátcủa thị trường về mọi thứ.
2. Bộ máy hành chính quá nặng và là một gánh nặng quá lớn đối với ngân sách. Hiện tại có 11 triệu người ăn biên chế nhà nước, 10%. Chưa tính những doanh nghiệp nhà nước và những người lệ thuộc vào những người ăn biên chế.
3. Nền kinh tế phụ thuộc quá nhiều vào tài nguyên. Giá trị và giá trị tài nguyên là hữu hạn. Bán rồi một ngày nào đó sẽ hết.
4. Thủ tục hành chính quá rườm rà, luật như cái rừng. Doanh nghiệp không thể nào khởi nghiệp êm đẹp.
5. Doanh nghiệp nhà nước chiếm quá nhiều thị phần và được quá nhiều ưu đãi. Từ ngân hàng đến viễn thông cho đến đầu khí. Tất cả đều do doanh nghiệp nhà nước thống trị.
6. Những người thành đạt và thông minh nhất đang rời bỏ hoặc tìm hộ chiếu thứ hai. Con người là linh hồn của nền kinh tế. Thiếu con người kinh tế chỉ là cát bụi.
7. Áp dụng chính sách nới lỏng định lượng- in tiền – vô tội vạ. Lạm phát luôn trên 10% mỗi năm, ít nhất!
Thịnh vượng đến từ tự do, chủ nghĩa tư bản – chứ không phải chính phủ.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa