Mark Zuck, “fake news” và tiền đề kiểm duyệt thông tin

Mark Z muốn hạn chế sự lan rộng của Tin Tức Giả “fake news” vì nó làm thao túng đám đông. Ông ta nhất trí với Hillary Clinton và Đảng Dân Chủ vì fake news đã khiến họ thất bại. Vì vậy Mark Z sẽ đưa ra thuật toán để bắ đầu hạn chế thông tin mà người ta cho là fake news.
 
Đây là một tiền đề vô cùng nguy hiểm. Thế nào là thông tin giả tạo? Ai đưa ra chuẩn mực? Tiêu chuẩn là gì? Một khi đã bắt đầu định nghĩa điều đó đồng nghĩa với việc phải hạn chế thông tin. Đây thực chất là tiền đề để kiểm soát tự do ngôn luận.
 
Mới đây Việt Nam cũng đã cấm các doanh nghiệp quảng cáo trên Youtube vì “nội dung giả tạo” (Fake content). Vậy định nghĩa của fake content là gì? Đó là những nội dung chính trị trái nghịch với truyền thông nhà nước.
 
Mark Z bắt đầu tiền đề kiểm soát thông tin, Việt Nam ăn theo để kiểm soát thông tin trái chiều. Đây thực chất là tiền đề để kiểm soát và hạn chế tự do ngôn luận.
 
Và hiện tại Mark Z muốn đi vào thị trường Trung Quốc nên đang phát triển thuật toán để hạn chế và che lại những nội dung “không phù hợp.” Một khi điều này triển khai thì sẽ không có điểm dừng. Tự do ngôn luận sẽ bị giới hạn dưới danh nghĩa “fake news và fake content.” PS: ĐMM Mark Zuckerberg
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa