8 lý do vì sao CNXH cần độc tài – không ngoại lệ

Tôi xin giải thích vì sao CNXH phải có một nhà độc tài (hoặc cơ chế độc tài) để thực thi chính sách của nó và sẽ không thể nào có ngoại lệ. Vì vậy, tất cả những nước CNXH lớn hay nhỏ, toàn bộ hay bán phần đều có một cơ chế độc tài.

  1. CNXH cấm quyền tư hữu, tất cả tài sản đều được sở hữu toàn dân và chính phủ là người kiểm soát. Vì cá nhân không sở hữu tài sản nên không có sức mạnh kinh tế. Chỉ chính phủ mới có sức mạnh kinh tế.
  2. CNXH yêu cầu và ép toàn bộ người dân làm theo một chính sách, không ngoại lệ.
  3. CNXH yêu cầu sự thực thi tuyệt đối từ mỗi cá nhân. Một khi một cá nhân nào đó không nghe lời theo, không tuân thủ thì sẽ tạo tiền đề để cá nhân khác không tuân thủ theo. Hiệu ứng bất tuân sẽ lan rộng và CNXH sẽ sụp đổ.
  4. CNXH phát triển kinh tế dựa trên sự hoạch định tập trung – nghĩa là một kế hoạch được đưa ra bởi một ủy ban chính phủ tập trung hoặc một cá nhân tập trung. Vì vậy quyền lực kinh tế luôn nằm trong tay một thiểu số nhỏ.
  5. CNTB phát triển kinh tế dựa trên sự linh hoạt và tự do của tất cả cá nhân, mỗi cá nhân đưa ra quyết định và lựa chọn riêng. Vì vậy quyền lực kinh tế trong CNTB không bao giờ tập trung mà luôn di chuyển, thay đổi và phát tán trên toàn nước.
  6. CNXH yêu cầu sự trung thành mù quáng cho lý tưởng. Vì nếu không có sự trung thành cho lý tưởng thì chẳng có động cơ nào để thực hiện CNXH.
  7. CNXH yêu cầu người dân phải hy sinh vì lợi ích chung. Làm sao để bắt họ hy sinh vì lợi ích chung? Chỉ có thể bằng cưỡng chế. Một khi một cá nhân không có sự lựa chọn cá nhân thì anh ta mất đi quyền sinh sống của mình.
  8. CNXH tịch thu và cấm thành tựu kinh tế cá nhân. Tôi là nông dân trồng được táo, táo đó không phải là của tôi mà thuộc về nhà nước. Không chỉ vậy, tất cả thành tựu cá nhân của tôi đều thuộc nhà nước. Bản thân tôi cũng thuộc về nhà nước.

Đó là tại sao CNXH và độc tài đi đôi với nhau, không có ngoại lệ. Nền Dân Chủ CNXH? Đó là một nghịch lý!

Ku Búa @ Cafe Ku Búa