10 điều nhân viên ghét về ông chủ Việt Nam

Vô thẳng vấn đề. Tôi cực kỳ ghét mấy ông chủ Việt Nam. Việt Nam và Việt kiều đều bẩn tính như nhau. Ai đã đi làm cho Việt và Tây sẽ thấy sự khác biệt. Vậy họ ghét cái gì?

  1. Ghét thằng chủ nào không cho cà phê và trà miễn phí. Dù có trả lương cao mà không có 2 cái đó cũng làm nhân viên ghét mình.
  2. Ghét thằng chủ nào ép nhân viên nhậu.
  3. Ghét thằng chủ nào ưu ái người nhà quá mức.
  4. Ghét thằng chủ nào lên giọng thầy đời với nhân viên thay vì coi nhân viên là người bạn đồng hành.
  5. Ghét thằng chủ nào trả lương chậm và hay tìm cớ để trừ lương.
  6. Ghét thằng chủ nào sai vặt.
  7. Ghét thằng chủ nào dọa đuổi việc.
  8. Ghét thằng chủ nào không có toilet sạch. Đi làm mà vô cái toilet dơ là hết muốn làm.
  9. Ghét thằng chủ nào không chia lợi nhuận. Đồng ý là chủ gánh rủi ro, nhưng nếu có vài % ăn theo lợi nhuận làm nhân viên có động lực để phấn đấu hơn. Nhân viên trở thành một cổ đông gián tiếp.
  10. Ghét thằng chủ ngồi phòng máy lạnh ra lệnh. Nhân viên không có nể. Như không có thằng lính nào nể thằng chỉ huy ngồi 1000km cách xa mặt trận vậy.

Vì vậy bạn nào đang làm chủ hãy lưu ý nhé. Hãy coi nhân viên như người bạn đồng hành chứ đừng phân chia giai cấp. Đó là sự khác biệt giữa tư duy quản lý của Tây và Việt Nam. Sau này tôi làm chủ tôi sẽ không bao giờ tái phạm những sai lầm ghi trên.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa