10 điều cơ bản về chính phủ, thuế và gánh nặng

Nói về việc chính phủ muốn tăng thuế lên Facebook để tạo công bằng cho các doanh nghiệp chính thức, thì đây là tư duy sai lầm. Giờ có thằng mập kia bị béo phì, bạn khuyên nó nên ăn nữa hay khuyên nó bớt ăn rồi tập thể dục?

  1. Muốn cân đối ngân sách chính phủ thì phải cắt giảm chi tiêu chính phủ, chứ không phải tăng thuế.
  2. Muốn giảm gánh nặng hành chính thì phải cắt giảm thủ tục chứ không phải tuyển thêm cán bộ viên chức.
  3. Muốn đem lại sự công bằng về gánh nặng thuế thì hãy giảm thuế chứ không phải tìm cách đánh thuế người khác.
  4. Muốn tạo ra công ăn việc làm thì làm giảm gánh nặng thuế phí để doanh nghiệp có thể có thêm tiền đầu tư, chứ không phải lấy tiền thuế bỏ vô mấy công ty nhà nước.
  5. Muốn người dân có them thu nhập thì hãy cắt giảm thuế thu nhập và thuế tiêu thụ để đồng lương họ có thể mua được nhiều đồ hơn.
  6. Muốn đồng tiền VND giữ giá trị thì hãy că chi tiêu, bớt in tiền để người ta tin tưởng mà rót tiền vào đầu tư dài hạn.
  7. Muốn người dân đầu tư vào cơ sở kinh doanh dài hạn thì phải dẹp bỏ quan liêu và tham nhũng vặt.
  8. Muốn dân giàu nước mạnh thì chính phủ phải bớt ăn.
  9. Muốn chính phủ bớt ăn, muốn chính phủ bớt tham nhũng thì phải có cạnh tranh.
  10. Muốn có sự cạnh tranh trong bộ máy chính phru thì phải “chịch chịch cơm sườn.”

Ku Búa @ Café Ku Búa