8 Facebook DLV/Cánh Tả dễ làm bạn lên máu vì độ ngu dốt và thiển cận

Cảnh cáo trước nhé, đọc mà bị giảm IQ thì không phải lỗi của tôi:
1. Huỳnh Phước Sáng – Bác Sĩ tốt nghiệp trung cấp trị “thói hư tật xấu của dân Việt.”
2. Chung Nguyễn – Phú: người phố cổ.
3. Pín – Quang Nguyễn.
4. Nguyễn Ngọc Nhi. Một em rất khoái chửi Trump dù bị hớ cả chục vụ rồi.
5. Phương Mai Nguyễn. Một nhà cánh tả điển hình, chuyên bênh Hồi Giáo.
6. 3 anh em nhà họ Hoàng Ngọc. Rất khoái chửi Trump, Đảng Cộng Hòa và bất cứ ai thiên cánh hữu.
7. BBC Việt Nam. Thằng tổng biên tập là một thằng Bắc Kỳ nhà sản.
8. Osin Huy Đức.

Nhiêu đó thôi. Giờ là Chủ Nhật, tôi đi chơi với gái đây. — Ku Búa @ Cafe Ku Búa