Lựa chọn lãnh đạo chính trị phải dựa trên lý tưởng chứ không phải kinh nghiệm

Theo tôi, một trong những sai lầm chết người là lựa chọn lãnh đạo dựa trên kinh nghiệm của họ. Nếu việc lựa chọn lãnh đạo chính trị dựa trên kinh nghiệm thì hãy sự lựa chọn tốt nhất là những nhà chính trị gia và các cán bộ viên chức lâu năm, họ đã làm việc trong bộ máy hành chính suốt đời rồi. Nếu lựa chọn lãnh đạo dựa trên kinh nghiệm thì những người như Hillary Clinton, ông Dũng hay bất cứ nhà hoạt động chính trị nào là những người tốt nhất. Nhưng những kinh nghiệm đó là những kinh nghiệm tồi mà người dân và đất nước không cần.
 
Sự lựa chọn lãnh đạo chính trị phải dựa trên lý tưởng và nguyên tắc mà người đó đại diện cho. Vì bạn biết chính xác bạn lựa chon cho cái gì, cho điều gì, cho tầm nhìn gì, cho nguyên tắc gì, cho chính sách gì chứ không phải là cho bất cứ cá nhân nào.
 
Sự khác biệt giữa Cánh Tả (Đảng Dân Chủ) và Cánh Hữu (Đảng Cộng Hòa) là một bên tập trung vào lãnh đạo và hình tượng hóa cá nhân đó. Còn một bên tập trung và chính sách và lý tưởng và cá nhân đại diện chỉ là người trình bày lý tưởng và quảng bá lý tưởng đó.
 
Tôi không bao giờ quảng bá bản thân tôi hay tôn sùng bất cứ cá nhân nào. Tôi chỉ nhấn mạnh chính sách và lý tưởng mà người đó đại diện. Những lý tưởng đó là:
1. Chủ nghĩa tư bản.
2. Thị trường tự do.
3. Chính phủ giới hạn.
4. Tự do ngôn luận
5. Chính sách quân sự cứng rắn – Hòa Bình Thông Qua Sức Mạnh
 
Đó lại tại sao bạn nên ủng hộ Cánh Hữu vì chúng tôi không bảo vệ và tôn sùng bất cứ cá nhân nào. Chúng tôi chỉ bảo vệ những lý tưởng nói trên. —- Ku Búa @ Cafe Ku Búa