Chuyện 2 tiệm net và tư duy bần nông Việt Nam

Xóm tôi có tiệm net kia – gọi là tiệm net A đi, mở 1 năm rồi, cũng tạm được. Rồi một ngày nọ thằng hàng xóm kế bên nhà thấy tiệm net làm ăn ngon nên nó mở tiệm net ở nhà nó – gọi là tiệm net B, kế bên tiệm net A cũ.
 
Nó chơi trò phá giá. Quán nét A nhiêu nó cắt giá để kéo hết khác của quán A sang quán B. Vì máy móc tốt hơn nên nó hút khách hơn. Rồi sau 2 tháng phá giá, nó đưa giá lên trở lại. Rồi khi nó làm vậy thì người ta lại chạy sang quán khác đang phá giá hoặc về lại quán cũ. Giờ nó gặp vấn đề tài chính. Rồi một ngày nọ nó treo bảng thanh toán máy tính, dẹp tiệm net.
 
Tại sao nó phải làm vậy? Sao nó không mở cái gì khác liên kết và cùng hỗ trợ nhau mà lại khoái chơi trò phá giá này? Đó là trò tự sát. Một tư duy rất Việt Nam. Tư duy ao làng của đám bần nông. Thà chết cả đám còn hơn thấy thằng khác thành công. Bần nông, khỉ khô, rừng rú. Kinh doanh kiểu này là xuống hố cả đám.
 
Phá giá là trò tự sát nhưng dân Việt Nam rất khoái chơi. Giá 10đ, bạn phá còn 5đ. Sau một thời gian bạn sẽ PHẢI tăng nó lên hơn 10đ để bù lỗ cho khoản ban đầu. Lúc đó bạn mất lợi thế với thằng bán giá 10đ. Không chỉ tiệm net mà hầu như tất cả các ngành nghề khác ở Việt Nam đều như vậy. Sao không tập trung vào dịch vụ rồi chất lượng. Chơi kiểu này thì xuống hố cả đám. Học hỏi người Hoa đi.
 
Tư duy XHCN – Xuống Hố Cả Nước. Share không cần hỏi
Ku Búa @ Cafe Ku Búa