Từ thiện – Giải ảo trò bịp bợm của của mấy tay cánh tả

Giờ tôi nói bạn tôi sẽ hiến tặng $1 triệu cho từ thiện thì bạn sẽ nghĩ gì? nếu bạn nghĩ rằng tôi sẽ thực sự tặng $1 triệu đó thì quá sai lầm.
Tôi sẽ góp tiền đó vào quỹ từ thiện của tôi. Xong tôi tạo ra một công ty A khác để hợp đồng với từ thiện đó. Rồi quỹ từ thiện tôi ký hợp đồng mua bán với công ty A. Tiền tù quỹ từ thiện chuyển cho công A, vốn là công ty của tôi. Nghĩa là tôi chỉ chuyển từ một tổ chức của tôi sang tổ chức khác.

Tôi $1 =====> chuyển $1 vào Quỹ từ thiện của tôi ======> chuyển $1 cho Công Ty A của tôi ======> chuyển vô lại túi tiền của tôi.
Cùng với mức thuế thừa kế ở mức 40%, làm cách trên là cách tôi lách thuế. Nên tôi có thể mạnh miệng kêu gọi Hillary Clinton tăng thuế, đơn giản vì tôi không hề đóng phần đó.
Đây là cái trò từ thiện bịp bợm của đám cánh tả Bill Gates, Buffet, Clinton. — Ku Búa @ Cafe Ku Búa