Trí thức Việt dưới thời nhà sản

Hiện tại dưới triều đình Nhà Sản, thì số phận của trí thức Việt Nam như sau:
– bác sĩ làm nghề đếm phong bì.
– giáo viên làm nghề dạy thêm, để kiếm phong bì.
– luật sự làm nghề chạy án, chạy giấy phép, chạy chọt thủ tục giấy phép kinh doanh.
– giáo sư tiến sĩ làm nghề nịnh bợ để được duyệt kinh phí.
– doanh nhân là nghề nhậu.
– sinh viên tốt nghiệp cất bằng đi làm công nhân.
– nhà báo, nhà văn, phóng viên thì làm nghề đĩ bút.
– công an làm chó xanh.
– cảnh sát giao thông làm chó vàng.
– gái miền Tây làm bia ôm.
– lãnh đạo làm nghề bán nước.
– dân nghèo làm nghề bán thân ở nước ngoài
 
Và thằng Ku Búa làm nghề chạy xe ôm 😀
 
Share không cần hỏi.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa